Projectomschrijving

Liever Bewegen Dan Moe: Pilotstudie naar bereik en randvoorwaarden van depressiepreventie

Vraagstuk

Het doel van deze pilotstudie was te onderzoeken of een grootschalig onderzoek naar de (kosten) effectiviteit van Liever Bewegen Dan Moe (LBDM) haalbaar is. De volgende vraag staat centraal: wat zijn de noodzakelijke randvoorwaarden met betrekking tot het bereik en de uitvoering van een grootschalig onderzoek naar de effecten van LBDM in een groep (allochtone) vrouwen met een lage sociaaleconomische status?

Onderzoek

In dit project zijn (allochtone) vrouwen met een lage sociaal economische status geworven. Zij hebben vervolgens vragenlijsten ingevuld. In dit onderzoek is gezocht naar de haalbaarheid van vragenlijst onderzoek. Ook is gekeken naar de effecten van de training Liever Bewegen Dan Moe op de stemming, ervaren gezondheid, piekeren, eenzaamheid, slapen en huisartsenbezoek. Op het eind is er een vergelijking gemaakt tussen de vrouwen die mee hebben gedaan aan de training en vrouwen die niet mee hebben gedaan aan de training.

Uitkomst

In dit onderzoek was het verschil tussen beide groepen niet significant. Hier is geen verklaring voor te geven met de beperkte insteek van dit pilotonderzoek. Op basis van de ervaringen van deze pilot lijkt een volwaardig opgezet effect onderzoek haalbaar en wenselijk om de effecten en samenhangende factoren goed te testen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website