Projectomschrijving

De wijk in om jongeren te bereiken met verslavingspreventie

Vraagstuk

Steeds meer is de wijk het niveau waar preventie en zorg in samenhang met het welzijnswerk worden georganiseerd; integraal, wijkgericht en dichtbij de burger. Het IVO en drie instellingen voor verslavingszorg hebben een werkwijze ontwikkeld waarmee verslavingspreventie samen met wijkprofessionals op maat wordt ingezet. Dat kan het bereik van deze vorm van preventie onder kwetsbare jongeren sterk verbeteren.

Onderzoek

In dit ontwikkelproject is de werkwijze in vier wijken uitgetest en geëvalueerd. Tijdens het wijkonderzoek hielden de outreachende preventiewerkers een database bij van hun preventiecontacten.

Uitkomst

Een belangrijke succesfactor is een (kwalitatief) wijkonderzoek vooraf. Een onderzoeker gaat samen met jongerenwerkers de wijk in om gegevens over leefstijl en omstandigheden van jongeren te verzamelen. De outreachende preventiewerkers krijgen zo al tijdens de dataverzameling kans om relaties op te bouwen en zichzelf te profileren in de wijk. Dat blijkt een goede basis voor wijkgebonden verslavingspreventie.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website