Projectomschrijving

Vraagstuk

De GRIP&GLANS (G&G) cursussen zijn gericht op het verbeteren van zelfmanagementvaardigheid en welbevinden van 55-plussers. Op basis van deze succesvolle cursussen is, samen met ouderen, een netwerk-gebaseerde G&G methodiek ontwikkeld, die wordt toegepast in informele netwerken. Deze nieuwe variant is gericht op empowerment van informele groepen en bestaat uit meerdere bijeenkomsten. “G&G met elkaar” richt zich niet alleen op persoonlijke empowerment, maar vooral op het versterken van de groep als geheel.

Onderzoek

Gedurende dit project is “G&G met elkaar” ontwikkeld en hebben 10 groepen de nieuwe interventie volledig gevolgd. Zij zijn begeleid door duo’s getrainde vrijwilligers. Samenwerking met actieve leden van (ouderen)organisaties was belangrijk om de doelgroep te bereiken. Vooral als zij persoonlijk mensen uit hun netwerk benaderden en er contact was met een groepslid dat voor zichzelf en de groep een meerwaarde zag, leidde dit tot deelname.

Uitkomst

Uit de evaluaties blijkt dat deelnemers meer zelfmanagementvaardigheid en welbevinden, en minder eenzaamheid hebben ontwikkeld. Groepsempowerment bleek uit meer sociale steun, meer sociale cohesie, het ontstaan van een sociale band en meer gezamenlijke activiteiten.
 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website