Projectomschrijving

Implementatie Zippy’s Vrienden

Het doel van het project is het lesprogramma Zippy’s Vrienden (ZV) te implementeren binnen a) reguliere basisscholen met veel kinderen uit lage SES gezinnen of veel vluchtelingenkinderen en b) het speciaal basisonderwijs.

Voorgaand onderzoek toont positieve resultaten aan van ZV voor sociaal-emotionele vaardigheden. Ook blijkt ZV in veel culturen en SES-groepen effectief te zijn.

Het doel wordt gerealiseerd door:

1. Analyseren op bestaande data of ZV effectief is voor kinderen met klinische gedragsproblemen. Een positief effect kan gezien het 'passend onderwijs beleid' een extra argument zijn om ZV uit te voeren.

2. Onderzoeken hoe de toepasbaarheid is van ZV voor leerlingen uit a en b. Ook worden video-opnames gemaakt tijdens de ZV les, die ingezet kunnen worden bij de PR (punt 3).

3. Vergroten van de naamsbekendheid van ZV bij a en b via PR-acties.

4. Verspreiden van de resultaten van dit project via e-zines met link naar film en factsheet.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website