Projectomschrijving

Implementatie Gripopjedip online: beter bereik van effectieve depressiepreventie

Vraagstuk

Eerder onderzoek heeft aangetoond dat de online groepscursus Gripopjedip effectief is voor jongeren (16-25 jaar) met depressieklachten. Huisartsen en POH’s-ggz verwijzen deze doelgroep echter nauwelijks door naar de cursus, mogelijk omdat zij de jongeren met depressieklachten die zij zien ‘te zwaar’ vinden voor online hulp. Kan het aantal aanmeldingen door een andere signalerings- en verwijsstructuur toenemen?

Onderzoek

Met 22 huisartspraktijken is gedurende negen maanden een ander verwijstraject uitgeprobeerd: een flyer geven, samen met de jongere website en aanmeldingsformulier bekijken en een motivatiegesprek voeren.

Uitkomst

De aangepaste signalerings- en verwijsstructuur leidde in de deelnemende huisartsenpraktijken tot 29 doorverwijzingen, een verdubbeling ten opzichte van eenzelfde periode het jaar ervoor. Opmerkelijk is dat jongeren die via een huisarts of POH-ggz naar Gripopjedip online zijn verwezen, een significant hoger depressieniveau hebben dan de gemiddelde cursist die zich zelfstandig via internet aanmeldt.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website