Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Actief Plus is een beweegcoach op afstand die 50-plussers motiveert meer te gaan en te blijven bewegen. Actief Plus is beschikbaar in een papieren en een online variant. Gebruikers ontvangen, op basis van door hen ingevulde vragenlijsten, drie keer een advies-op-maat (online of per post) waarmee zij bewust worden gemaakt van hun eigen beweeggedrag, en (aan de hand van hun persoonlijke karakteristieken en behoeften) gemotiveerd worden om meer te gaan en te blijven bewegen.

 

Actief Plus is een theoretisch onderbouwde en evidence-based interventie welke systematisch ontwikkeld is met behulp van het Intervention Mapping Protocol. Actief Plus pakt alle geïdentificeerde motivationele, pre-motivationele en post-motivationele determinanten van fysieke activiteit aan, afhankelijk van de determinantscore van de deelnemer. Hierdoor is het een effectieve methode om tot blijvende gedragsverandering te komen.

 

De meerwaarde van Actief Plus ten opzichte van het huidige aanbod van beweegprogramma’s zijn: (1) Actief Plus richt zich op de motivatie om te gaan bewegen; (2) Actief Plus geeft een persoonlijk advies-op-maat, afgestemd op de persoonlijke karakteristieken, barrières en behoeften van de gebruiker; (3) Actief Plus richt zich op beweeggedrag in de breedte, dus niet alleen op bijvoorbeeld sporten; (4) Actief Plus kan een doorverwijsfunctie hebben naar andere bestaande beweegprogramma's; (5) Actief Plus is volledig geautomatiseerd. Men kan Actief Plus geheel zelfstandig gebruiken, wat deelname laagdrempeliger maakt; (6) Actief Plus is relatief goedkoop; (7) Actief Plus is wetenschappelijk bewezen effectief in het bevorderen van het beweeggedrag van 50-plussers; en (8) Actief Plus is bewezen kosteneffectief (RIVM-model) en leidt tot minder chronische ziekten en een verbeterde kwaliteit van leven bij de deelnemers.

 

Met behulp van een Verspreidings en Implementatie Impuls (VIMP) werd beoogd om deze effectieve interventie zo breed mogelijk te verspreiden in Nederland, zodat zoveel mogelijk 50-plussers hiervan gebruik kunnen maken. Om dit doel te bereiken zijn in 2015 en 2016 diverse (intermediaire) organisaties gezocht om Actief Plus interventie te implementeren onder de 50-plussers. Om dit doel te kunnen bereiken werd een businessplan geschreven voor de Actief Plus interventie, en werd het erkenningstraject bij het Centrum Gezond Leven (CGL) van het RIVM succesvol doorlopen (https://www.loketgezondleven.nl/i-database/interventies/a/1401697/). Door dit erkenningstraject te doorlopen werd Actief Plus als erkende effectieve interventie opgenomen in de Nederlands interventiedatabase, waarmee de implementatie van de interventie door publieke organisaties vergroot werd. Het implementatietraject heeft er toe geleid dan 5 regionale organisaties besloten hebben om Actief Plus aan te bieden in hun regio.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het implementatietraject heeft er toe geleid dan 5 regionale organisaties besloten hebben om als intermediair Actief Plus aan te gaan bieden in hun regio. Dit betreft de organisaties GGD Amsterdam, Sportservice Noord-Holland, Sportservice Provincie Utrecht, POLE organisation (Zuid Limburg) en Sportservice Noord-Brabant. Al deze organisaties hebben een training ontvangen en begeleiding gekregen gedurende de implementatie van Actief Plus. Hoewel het potentiële bereik van 50-plussers binnen deze regio’s groot is, hebben alle intermediaire organisaties er voor gekozen op Actief Plus in eerste instantie maar in enkele gemeenten of wijken te implementeren, om op deze manier eerst meer ervaring met het programma op te doen. Verspreid over 7 verschillende gemeenten, zijn in totaal 41.741 50-plussers uitgenodigd voor deelname aan Actief Plus. 2.941 50-plussers (7%) hebben besloten om ook daadwerkelijk deel te nemen aan de interventie, en zij hebben dus ook minimaal 2 keer een persoonlijk beweegadvies ontvangen van Actief Plus, zowel online als via email (als pdf). De 3 maanden vragenlijst werd door 344 50-plussers ingevuld (16% van de starters). Deze hebben dus ook allen een 3e beweegadvies ontvangen.

 

Effecten op het beweeggedrag laten zien dat bij aanvang van het programma 29,9% van de deelnemers aan de beweegnorm voldeed (oftewel, fysiek actief zijn op minimaal 5 dagen per week, minimaal 30 minuten per dag). Na 3 maanden was dit percentage toegenomen tot 39,6% en na 6 maanden tot 46,7%. Daarbij dient wel opgemerkt te worden dat nog niet alle deelnemers op dit moment een uitnodiging voor de 3 of 6 maanden vragenlijst ontvangen hebben.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Graag implementeren wij de bewezen effectieve Actief Plus interventie (die het resultaat is van het ZonMw project 200110006) op grote schaal.

 

Actief Plus (AP) is een beweegcoach op afstand die 50-plussers motiveert meer te gaan en te blijven bewegen. AP is beschikbaar in een papieren en een online variant. Gebruikers ontvangen, op basis van door hen ingevulde vragenlijsten, drie keer een advies-op-maat (online of per post) waarmee zij bewust worden gemaakt van hun eigen beweeggedrag, en (aan de hand van hun persoonlijke karakteristieken en behoeften) gemotiveerd worden om meer te gaan en te blijven bewegen. Met bewegen wordt iedere vorm van lichamelijke activiteit bedoeld. Dus niet alleen sporten, maar ook bijvoorbeeld fietsen, wandelen, tuinieren, en huishoudelijk werk. Daarnaast biedt AP de mogelijkheid om informatie over lokale sport- en beweegmogelijkheden toe te voegen aan het advies, zoals fiets- en wandelroutes en informatie over lokale verenigingen en activiteiten. Op deze manier kunnen dus middels AP ook andere beweeginterventies onder de aandacht van de 50-plusser gebracht worden.

 

AP is een theoretisch onderbouwde en evidence-based interventie die systematisch ontwikkeld is met behulp van het Intervention Mapping Protocol. AP pakt alle in eerder onderzoek geïdentificeerde motivationele, pre-motivationele en post-motivationele determinanten van fysieke activiteit aan, afhankelijk van de determinantscore van de deelnemer. Hierdoor is het een effectieve methode om tot blijvende gedragsverandering te komen.

 

Bij 50-plussers ontbreekt vaak het besef en de motivatie om voldoende te gaan of te blijven bewegen. In algemene zin zijn zij vaak wel op de hoogte van het belang van fysieke activiteit, maar inzicht in het eigen beweeggedrag is vaak beperkt. Ons eerder onderzoek laat zien dat mensen hun eigen beweeggedrag vaak overschatten. AP geeft middels een advies-op-maat inzicht in het eigen persoonlijke beweeggedrag en is in staat met de juiste, op de gebruiker afgestemde adviesteksten, deze te motiveren om voldoende te gaan en te blijven bewegen. Nadat de deelnemer intrinsiek gemotiveerd is om te bewegen, helpt AP de deelnemers middels een combinatie van methodes (bijvoorbeeld het formuleren van doelen die men wilt bereiken en het maken van een beweegplan om dit doel te bereiken) om daadwerkelijk meer te gaan bewegen en dat ook vol te houden. Daarbij worden passende beweegsuggesties gegeven die relatief eenvoudig zijn in te passen in het dagelijks leven en leert de deelnemer zich wapenen tegen moeilijke situaties.

 

De meerwaarde van AP ten opzichte van het huidige aanbod van beweegprogramma’s:

• AP richt zich op de motivatie om te gaan bewegen.

• AP geeft een persoonlijk advies-op-maat, afgestemd op de persoonlijke karakteristieken, barrières en behoeften van de gebruiker.

• AP richt zich op beweeggedrag in de breedte, dus niet alleen op bijvoorbeeld sporten.

• AP kan een doorverwijsfunctie hebben naar andere bestaande beweegprogramma's

• AP is volledig geautomatiseerd. Men kan AP dus geheel zelfstandig gebruiken, wat deelname laagdrempeliger maakt.

• AP is goedkoop.

• AP is wetenschappelijk bewezen effectief in het bevorderen van het beweeggedrag van 50-plussers

• Wanneer AP erkend is door het RIVM-CGL (erkenningstraject is nog lopende), dan is AP is de enige online geautomatiseerde advies-op-maat beweegcoach om het beweeggedrag van 50-plussers te bevorderen. (De erkenning zal naar verwachting medio november-december 2014 plaatsvinden.

 

De hoofddoelstelling is om AP zo breed mogelijk te verspreiden in Nederland, zodat zoveel mogelijk 50-plussers hiervan gebruik kunnen maken. Graag zouden wij in 2014/15 diverse (intermediaire) organisaties bereid vinden om AP uit te zetten/te implementeren onder de 50-plussers en deze intermediaire organisaties hierbij ondersteunen in de beginfase. Het gewenste resultaat is dat dit leidt tot minimaal 5.000-10.000 daadwerkelijke gebruikers (50-plussers) van AP in 2015-2016.

 

Om dit doel te kunnen bereiken schrijft de Open Universiteit momenteel een businessplan voor AP, en wordt het erkenningstraject bij het Centrum Gezond Leven (CGL) van het RIVM doorlopen. Door dit erkenningstraject te doorlopen wordt AP als erkende effectieve interventie opgenomen in de Nederlands interventiedatabase en hiermee de implementatie van de interventie door publieke organisaties vergroot. Tevens heeft de Open Universiteit een onderzoek uitgevoerd en afgerond om de interesse van de mogelijk intermediaire organisaties te inventariseren, en te inventariseren welke hinderende en bevorderende factoren zij ervaren om de interventie te implementeren in de praktijk. De resultaten van dit onderzoek (zoals later in deze Aanvraag VIMP beschreven) worden verwerkt in het plan om de interventie op grote schaal te implementeren.

 

In de bijlage staat uitgebreid onderbouwd welke intermediaire doelgroepen wij voor ogen hebben via welk stappenplan wij dit willen realiseren.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website