Projectomschrijving

In deze evaluatiestudie is het effect van de interventie Geluksroute op sociaal geïsoleerde inwoners onderzocht. De Geluksroute voldoet aan de vraag naar empowerment, persoonlijke verantwoordelijkheid en eigen kracht van cliënten. In de studie werd een groep bereikt met hoge mate aan eenzaamheid en depressieve klachten. Terwijl er geen significant verschil tussen de onderzoekscondities werd gevonden, is het opmerkelijk dat we bij deze extreem kwetsbare groep alsnog effect op welbevinden en depressie konden vinden, die tot negen maanden aanhielden. De Geluksroute scoorde beter dan de controle groep wat betreft de afname van 'languishers', de grotere tevredenheid en de door deelnemers zelf beschreven effecten. We kunnen concluderen dat het met de Geluksroute mogelijk is om welbevinden van kwetsbare groepen te verbeteren.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website