Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Overgewicht bij jonge kinderen is wereldwijd een groeiend probleem. Op dit moment heeft 25% van de 7-11 jarige Europese kinderen overgewicht of obesitas. Dit percentage is zelf hoger bij kinderen van minderheidsgroepen, zoals kinderen van laag sociaaleconomische en allochtone afkomst.

Epidemiologische- en dierstudies tonen aan dat factoren vroeg in het leven er voor kunnen zorgen dat iemand gevoeliger wordt voor obesitas en gerelateerde metabole en cardiovasculaire ziekten. De zwangerschap en de eerste levensmaanden zijn kritische perioden waarin biologische factoren de ontwikkeling van organen en het afstellen van de regelmechanismen kunnen beïnvloeden, onafhankelijk van genetische factoren. Het doel van dit project was te onderzoeken hoe obesitas van de moeder tijdens de zwangerschap en postnatale versnelde groei het cardiometabole profiel van het kind op 5-6 jarige leeftijd kunnen 'programmeren'. Daarnaast wilden we onderzoeken of er verschillen zijn in het cardiometabole profiel op 5-6- jarige leeftijd tussen minderheidsgroepen en of deze verklaard kunnen worden door deze vroege factoren.

Het onderzoek werd uitgevoerd binnen de Amsterdam Born Children and their Development (ABCD) cohort study, een longitudinale studie van ruim 8000 zwangere vrouwen en hun kinderen. De bloeddruk en proteïnurie gegevens werden verzameld uit zwangerschapsdossiers die nog bij de Amsterdamse verloskundige hulpverleners lagen. 96% van de dossiers kon worden gevonden. Het lipidenprofiel van de moeder tijdens de zwangerschap werd bepaald in restbloed (n=3077). De groeigegevens van de kinderen werden uitgebreid via koppeling met het digitale dossier van de jeugdgezondheidszorg. Dit heeft geresulteerd in een aantal van 5686 kinderen met gemiddeld 10 metingen van lengte en gewicht tussen 0 en 7 jaar. De cardiometabole uitkomsten bij het kind op 5-6 jarige leeftijd waren al verzameld tijdens de ABCD health check bij 3321 kinderen.

Concluderend kan worden gezegd dat overgewicht tijdens de zwangerschap en snelle postnatale groei belangrijke risicofactoren zijn voor het ontstaan van overgewicht en ongunstig cardiometabole profiel al op jonge leeftijd. Een ongunstig lipidenprofiel tijdens de zwangerschap speelt mogelijk een belangrijke rol. Preventie zou al moeten starten in de preconceptie fase. Koppels met een kinderwens zouden voorgelicht moeten worden over het belang van een gezonde leefstijl ter preventie van overgewicht en cardiometabole ziekten bij hun nageslacht. Aangezien overgewicht en postnatale versnelde groei veel vaker voorkomen bij niet-Nederlandse groepen, zouden aparte interventies voor deze groepen ontwikkeld moeten worden zodat gezondheidsverschillen kunnen worden verkleind vanaf het allereerste begin.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De resultaten lieten zien dat zowel overgewicht van de moeder tijdens de zwangerschap als versnelde postnatale groei tijdens de eerste 3 maanden gerelateerd zijn aan een ongunstige lichaamssamenstelling (hoger vet%, hoger BMI) en een ongunstig cardiometabool profiel van het kind op 5-6 jarige leeftijd. Deze twee factoren versterken elkaar.

Tijdens de zwangerschap speelt het lipidenprofiel een belangrijk onderliggend mechanisme; een ongunstig lipiden profiel is gerelateerd aan hoger vet%, taille-lengte ratio en BMI van het kind op 5-6 jarige leeftijd. Daarnaast is het lipiden profiel van de moeder ook gerelateerd aan het lipidenprofiel van het kind op 5-6 jarige leeftijd, met een sterkere associatie bij meisjes dan bij jongens. We vonden echter geen associatie met glucose metabolisme, bloeddruk of activatie van het autonome zenuwstelsel.

Moeders met overgewicht krijgen kinderen met een hoger geboortegewicht. Deze kinderen, met name meisjes, groeien vervolgens sneller in lengte, gewicht en in BMI. Kinderen die geboren worden met een laag geboortegewicht, dat gevolgd wordt door versnelde groei in BMI wat uiteindelijk leidt tot overgewicht op 5-6 jaar, hebben het grootste risico op een ongunstig cardiometabole profiel.

Zowel overgewicht van de moeder als een ongunstig lipidenprofiel zijn gerelateerd aan een hogere bloeddruk aan het begin van de zwangerschap. We vonden geen aanwijzingen voor een verschil in verloop van de bloeddruk; het verschil bleef constant gedurende de gehele zwangerschap.

Etnische verschillen in overgewicht en cardiometabole uitkomsten zijn al aantoonbaar op 5-6 jarige leeftijd. Het % overgewicht ligt hoger bij kinderen van Turkse, Marokkaanse en Afrikaanse afkomst, vergeleken met kinderen van Nederlandse afkomst. Etnische verschillen in bloeddruk, lipiden en glucose waarden op jonge leeftijd kunnen deels verklaard worden door hogere BMI en tailleomtrek. Turkse kinderen hebben het minst gunstige cardiometabole profiel, terwijl Marokkaanse kinderen, ondanks hun hogere BMI en tailleomtrek, geen verhoogd cardiometabool risico profiel hebben.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

The prevalence of overweight and obesity in young children is increasing worldwide. Currently, 25% of European children aged 7-11 years are obese or overweight with disproportionally high prevalence in socio-economically (SE) disadvantaged groups including ethnic minorities. Excessive consumption of energy- rich foods and a decline in physical activity among young children are important causes for the obesity epidemic. However, the increasing prevalence cannot be fully accounted for by behavioral changes alone. Epidemiological observations, as well as animal studies, show that biological factors acting in early life can ‘program’ a person to be more prone for obesity and related cardiovascular complications. These biological factors are likely to be active during pregnancy and the early postnatal period, independently from genetic factors.

Obesity during pregnancy, and its cardiometabolic consequences, and early postnatal excessive growth could be factors that program obesity in children. Epidemiological studies show that maternal obesity is associated with a 3-6 fold increased risk for childhood obesity, after correction for confounders. Maternal obesity is associated with increased lipid and glucose levels, and with gestational hypertension and preeclampsia. Animal studies show that these factors modulate the hypothalamic set points in the offspring with a subsequent effect on lipid and glucose homeostasis leading to obesity, diabetes and hypertension in the offspring.

Despite the convincing experimental evidence supporting the hypothesis that maternal obesity can ‘program’ the child for obesity and related cardiometabolic disorders, evidence derived from humans is scarce and some essential knowledge is missing. First, in humans, it is unknown which components of the underlying adverse metabolic profile of the mother are most deleterious in programming the child. Second, the role of postnatal accelerated growth is unknown: although it is assumed to have an aggravating role by increased storage of adipose tissue and changes in energy metabolism, this remains to be established in humans.

Our aim is to study how the cardiometabolic risk profile in childhood is programmed in utero and in the early postnatal period, i.e. to explore which components of the maternal adverse profile and which postnatal factors affect the offspring at age 5 years. In addition, we will explore whether there are inequalities in early childhood cardiometabolic profile between SE and ethnic groups and whether the above stated early mechanism can explain these inequalities.

 

The main study objectives are to establish, in a multi-ethnic population:

1a) whether maternal pre-pregnancy obesity is associated with an adverse cardiometabolic risk profile in the offspring;

1b) whether the association between maternal pre-pregnancy obesity and cardiometabolic risk profile in the offspring is mediated through maternal lipid profile, glucose or blood pressure levels during pregnancy;

2a) whether postnatal accelerated growth is associated with an adverse cardiometabolic risk profile in the offspring;

2b) whether postnatal accelerated growth modifies the association between maternal pre-pregnancy obesity and cardiometabolic risk profile in the offspring;

3) whether maternal pre-pregnancy obesity and postnatal accelerated growth can explain the increased cardiometabolic risk of lower SE groups, including ethnic minorities.

 

Cardiometabolic risk profile at age 5 years will be assessed through body composition (body mass index, percentage fat, waist circumference), lipid profile, glucose levels, insulin resistance, blood pressure, heart rate and heart rate variability.

The proposed study will be an extension of the Amsterdam Born Children and their Development (ABCD) cohort study, a prospective cohort of 8,266 pregnant women and their offspring. The ABCD study provides excellent opportunities to answer the above stated research questions, given its prospective nature, the extensive measurement of the cardiometabolic risk profile in the offspring as well as its focus on ethnic minority and lower SE groups.

For the proposed research, we will additionally collect data on blood pressure, proteinuria and glucose levels during pregnancy from the pregnancy files (available from the obstetric caregivers in Amsterdam), as well as data on the child’s growth at 24-48 months (from Child Health Care centres). Also additional funding is requested to complete the maternal lipid profile and to analyse the Food Frequency Questionnaire.

The proposed study offers a unique opportunity to identify early risk factors related to maternal obesity and postnatal growth leading to an unfavorable cardiometabolic risk profile in young children. It will provide the knowledge needed to develop targeted strategies to prevent childhood overweight/obesity and related unfavorable cardiometabolic profile in lower SE groups and ethnic minorities in specific.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website