Projectomschrijving

Vraagstuk

Te vaak worden medicijnen voor hoge bloeddruk of hoog cholesterolgehalte gegeven, bleek uit een kleine studie. De ECSTATIC studie onderzocht of patiënten met een laag risico op hart- en vaatziekten (HVZ) veilig hun bloeddruk- en cholesterolverlagende medicatie kunnen afbouwen. Ook werd onderzocht of dit de zorgkosten zou verlagen.

Aanpak

Er deden in totaal 1067 deelnemers uit 46 huisartspraktijken mee. De 492 deelnemers in de interventiegroep bespraken met hun huisarts of zij hun bloeddruk- en cholesterolverlagende medicatie zouden kunnen en willen afbouwen. In de controlegroep kregen de deelnemers de zorg zoals op dit moment gebruikelijk is.

Resultaten

Een poging tot het afbouwen van bloeddruk- en cholesterolverlagende medicatie in de huisartspraktijk bij patiënten met een laag risico op HVZ is veilig, maar leidt niet tot verlaging van de zorgkosten. Omdat de bloeddruk- en cholesterolwaarden na het staken stijgen (gemiddeld +6 mmHg bovendruk en +0,2 mmol/L LDL-cholesterol) is het belangrijk dat de huisarts deze waarden controleert en evalueert of de medicatie herstart moet worden.

Naar boven
Direct naar: NavigatieDirect naar: InhoudDirect naar: Onderkant website