Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Veranderingen in de woonomgeving worden als kansrijk gezien voor het bevorderen van bewegen, maar wetenschappelijk bewijs voor een effect ontbreekt vaak nog. Het project Wijkwandelen (NEWROADS) heeft als doel te evalueren of fysieke en/of sociale aanpassingen in lage SES wijken leiden tot meer wandelgedrag bij 55-plussers. In Rotterdamse wijken is a) een wandelroute aangelegd, zijn b) wandelgroepen gestart, of zijn c) beide aanpassingen gedaan. Hierbij is zoveel mogelijk aangehaakt bij bestaande initiatieven, zoals de aanleg van een kunstroute en het project Beweegmaatjes. Uit het onderzoek bleek dat de implementatie van relatief kleine aanpassingen aan de fysieke en sociale omgeving haalbaar zijn. Het vereist echter wel een goede en intensieve samenwerking met verschillende betrokken partijen. Uit de evaluatie bleek dat de wandelroute, en de combinatie van een wandelroute en wandelgroepen, tot meer wandelen leidden. Dit werd vooral veroorzaakt door wandelen als vorm van transport, en minder door recreatief wandelen. De onderzochte mechanismen voor dit effect, zoals een verandering in de ervaring van de omgeving, bleken niet heel belangrijk te zijn; verder inzicht in de mechanismen vraagt verder onderzoek. Aanpassingen in de omgeving van vooral lage SES wijken, zoals die vaak ook zonder primaire gezondheidsoverwegingen worden gedaan, zouden vaker moeten worden geëvalueerd op hun consequenties voor beweeggedrag.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Uit de evaluatie is gebleken dat de fysieke interventie en de gecombineerde fysieke en sociale interventie tot meer wandelen leidden, vooral als het gaat om wandelen voor transportdoeleinden. Deze effecten vonden we niet voor recreatief wandelen. Het is niet uitgesloten dat dit mede het resultaat is van de gehanteerde werkwijze, waarbij de route is ontwikkeld op basis van “ankerpunten”, veelal voorzieningen die tot wandelen voor transportdoeleinden zouden kunnen leiden. De gevonden effecten konden niet goed worden verklaard door veranderingen in de waargenomen omgeving (veranderingen in de percepties van de omgeving) of door motivationele factoren (veronderstelde oorzaken van gedragsverandering zoals beschreven in de theorie van gepland gedrag). Deze resultaten sluiten weliswaar aan bij recent gepubliceerd onderzoek, maar vragen tevens om nader onderzoek.

Algemeen kan worden gesteld dat omgevingsinterventies kunnen bijdragen aan een toename van wandelen onder ouderen in wijken met een relatief lage SES.

 

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het wijkwandel project (NEWROADS) heeft als doel om te evalueren of fysieke en/of sociale aanpassingen in lage SES wijken leiden tot meer wandelgedrag bij 55+ers. In twee wijken zijn wandelroutes aangelegd (Bloemen voor Bloemhof en Tegels voor Tarwewijk) en in twee wijken worden wandelgroepen gestart. Hierbij wordt aangehaakt bij bestaande initiatieven, zoals de aanleg van een kunstroute en het Beweegmaatjes project. In de evaluatiestudie wordt geëvalueerd of 55ers daadwerkelijk meer gaan wandelen en wat mechanismen zijn die hiertoe bijdragen. Tevens wordt onderzocht wat waardering en kosten-effectiviteit van de interventies zijn.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Tot nu toe zijn uit dit project voorgekomen:

 

- Twee door stoeptegels gemarkeerde wandelroutes

- Huis-aan-huis boekjes met de route

- Wandelgroepen in lage SES wijken in Rotterdam, vanuit bewoners van de wijk (sociale interventie)

- De Reizende Roos - doorgeefkistjes die als doel hebben om nieuwe netwerken te maken in de wijken (sociale interventie)

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Physical activity is associated with the risk for various ZonMw priority diseases such as cardio-vascular diseases, COPD, cancers, type 2 diabetes and depression. Lack of physical activity (PA) is highly prevalent among the Dutch older adults (55+). This is the group with the largest population growth in the next two decades; but also the group facing a large burden of disease. These diseases are partly preventable by increasing levels of PA. Moreover in lower SES neighborhoods in Rotterdam levels of physical activity levels are much lower than nation wide average. Therefore the aim of this proposal is to promote PA among older adults living in Rotterdam in low SES neighborhoods.

 

To do so, we will fit with a preferred form of PA for older adults: recreational walking. Environmental interventions may have the potential to reach large groups of people and provide them with a "nudge" to change behavior. There is, however, lack of evidence as to which environmental interventions can be most effective and whether it is the physical, the social or both environments that need to be targeted in order to substantially impact on PA.

 

In this project we will therefore develop changes in the physical environment (e.g. walking routes in neighborhoods) and in the social environment (e.g. walking groups and buddy system) to create a more attractive environment for recreational walking. The effects of the single and combined environmental interventions on recreational walking among older adults (55+) will be studied in an evaluation study. The evaluation study will be conducted as a small-scale 2x2 design in which neighborhoods are randomised to study condition. In this evaluation study the environmental changes will be evaluated for main effects and differential effects in various demographic groups (SES, gender, ethnicity, age). Moreover, explanatory mechanisms will be studied by making use of mediation analyses and the cost-effectiveness of the changes will give insights in the cost-effectiveness of the intervention. Finally, a process evaluation will be carried out to assess use and appreciation of the environmental changes.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website