Projectomschrijving

Effecten van het Aanvalsplan Drugs & Alcohol op ROC’s in Rotterdam

Vraagstuk

Alcohol- en drugsgebruik onder scholieren kan schadelijke gevolgen hebben. Rotterdams onderzoek laat zien dat in het algemeen sprake is van een afname in alcohol- en drugsgebruik onder scholieren, maar niet onder mbo-studenten. De gemeente Rotterdam heeft dan ook een Aanvalsplan Drugs & Alcohol op ROC’s opgesteld, om middelengebruik onder deze doelgroep terug te dringen. Wat is het effect van dit plan?

Onderzoek

ROC-studenten van acht interventielocaties en zes controlelocaties vulden bij aanvang een vragenlijst in over onder meer hun alcohol- en drugsgebruik. Negen maanden later volgde een nameting.

Uitkomst

het Aanvalsplan is niet aantoonbaar effectief geweest in het terugdringen van alcohol- en drugsgebruik. De procesevaluatie leerde dat implementatie van het Aanvalsplan, mede door onvoorziene omstandigheden, langer duurde dan verwacht. Hierdoor waren mbo-studenten op de nameting van de effectevaluatie niet optimaal aan de interventie blootgesteld. Dit pleit voor nieuwe nametingen op een langere termijn.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website