Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De cursus Goedkoop Gezonde Voeding (voorheen bekend als Goede voeding hoeft niet veel te kosten) wordt al sinds 2000 geïmplementeerd in Zuid Limburg. De cursus bestaat uit twee bijeenkomsten die ieder twee uur duren en zijn geschikt voor groepen met ongeveer 8 tot 12 deelnemers. De cursus kan worden gegeven in bestaande groepen, bijvoorbeeld als onderdeel van een budgetteringscursus, maar ook in nieuwe groepen in wijkprojecten of als ouderavond op scholen gefinancierd vanuit publieke of private middelen. Het doel van de cursus is dat deelnemers voeding gerelateerde gedragingen zodanig veranderen dat ze minder of hetzelfde geld uitgeven aan voeding, maar tegelijkertijd meer groenten en fruit gaan eten en minder verzadigd vet consumeren. Tijdens het onderzoeksproject is de cursus gereviseerd, geïmplementeerd en geëvalueerd. De eerste analyses laten beperkte effecten zien op gedragsverandering door deelnemers. De landelijke verspreiding van de cursus zal vanaf 1 september 2015 plaatsvinden. De cursus zal dan ook worden ingediend ter certificering op het niveau “waarschijnlijk effectief” door het Centrum voor Gezond Leven.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Gedurende het project liep de financiering door gemeenten van de budgetteringscursussen, waarvan de cursus onderdeel uitmaakt, terug. Na extra inspanningen is de cursus ook als losstaande interventie in wijkgerichte projecten geïmplementeerd met behulp van financiering van commerciële partijen. De cursus werd over het algemeen goed geïmplementeerd door de cursusleiders. De beoogde groep deelnemers met lage opleiding en laag inkomen wordt bereikt, zowel in de verplichte als vrijwillige cursussen. De waardering van de cursus door deelnemers was ruim voldoende tot goed, wat opmerkelijk is voor een cursus die door de meerderheid van de deelnemers niet vrijwillig wordt bijgewoond. De eerste analyses laten beperkte effecten zien op gedragsverandering van deelnemers en beperken zich tot het gebruik van bak- en braadvet voor de warme maaltijd, het gebruik van een gunstig type smeerboter op brood, zelf gerapporteerd gezonder eten in het algemeen en besparen op de boodschappen. De belangrijkste effecten op determinanten en strategieën betreffen korte en lange termijn effecten op kennis en attitude ten aanzien van besparen op de boodschappen en het lezen van voedingsmiddelen etiketten. De landelijke verspreiding van het cursus zal vanaf 1 september 2015 plaatsvinden via de projectwebsite GGV www.goedkoopgezondevoeding.nl. Een e-learning module ondersteunt diëtisten in andere regio’s de cursus in hun eigen regio in te zetten.

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De cursus Goede Voeding hoeft niet veel te kosten is een samenwerking tussen de GGD Zuid Limburg en vrijgevestigde diëtisten. De cursus is in 2000 voor het eerst ontwikkeld en heeft sindsdien meer dan 2000 gezinnen met een laag inkomen bereikt. Het doel is dat mensen gevarieerder gaan eten, dat de consumptie van fruit en groenten toeneemt en de consumptie van verzadigd vet afneemt onder mensen met een laag inkomen. De cursus bestaat uit twee bijeenkomsten die geleid worden door een diëtist. Er wordt gebruik gemaakt van evidence-based methoden zoals vaardigheidstraining, actief leren en blootstelling aan voedingsmiddelen. De cursus is gecertificeerd als theoretisch goed onderbouwd door het Centrum voor Gezond Leven. Om erkend te worden als “waarschijnlijk effectief” of “bewezen effectief” is een nieuwe evaluatiestudie nodig van de vernieuwde cursus. In 2012 is de cursus dus aangepast. Momenteel wordt de cursus geëvalueerd in een quasi-experimenteel design onder 200 deelnemers. Een voormeting, nameting en een follow-up meting worden uitgevoerd met behulp van telefonische 24-uurs interviews (dietary recalls). Daarnaast wordt er een procesevaluatie uitgevoerd (o.a. waardering van de cursus) tijdens deze telefonische interviews en worden er korte interviews gehouden met de diëtisten. Implementatiedata (o.a. worden de bijeenkomsten uitgevoerd zoals gepland) worden verzameld met behulp van gestructureerde observaties tijdens iedere bijeenkomst. Tenslotte wordt in 2014 een kosten-effectiviteitsanalyse uitgevoerd.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Om de cursus te herzien is een literatuurstudie uitgevoerd, zijn persoonlijke interviews met betrokkenen gehouden en is een concept van de aangepaste cursus voorgelegd aan een expert panel. Het conceptprogramma is uitgebreid getest onder de doelgroep tijdens 10 bijeenkomsten. De eerste bevindingen tonen een verbetering van het programma aan. Verder is er een telefonische interview route ontwikkeld om veranderingen in voedingsgedrag te meten. Daaraan zijn tevens procesvragen toegevoegd. De eerste bevindingen tonen dat de cursus goed wordt gewaardeerd (gemiddeld > 8 op een 1-10 schaal). Door bezuinigingen worden minder cursussen gefinancierd door gemeenten. Er is dus aanvullende acquisitie ingezet door gesprekken te houden met commerciële organisaties zoals banken en supermarkten met een gedeeltelijk succesvol resultaat. De cursus wordt momenteel geïmplementeerd en geëvalueerd als onderdeel van een verplichte budgetteringscursus voor mensen met schulden, maar daarnaast ook als een vrijwillige cursus van twee bijeenkomsten voor mensen met een klein inkomen. De vrijwillige cursus wordt gefinancierd door commerciële partijen. Deze tweezijdige financiering sluit aan bij de toekomstige verspreiding van het project. Daarnaast worden alle sessies geobserveerd om diepte-inzicht te krijgen in de getrouwheid van implementatie van de cursus. Hieruit blijkt dat de cursus grotendeels wordt geïmplementeerd zoals bedoeld, hoewel in sommige bijeenkomsten veel ad-hoc vragen van deelnemers ertoe leiden dat er weinig tijd is voor nieuwe programmaonderdelen. Tenslotte wordt er momenteel een online training ontwikkeld om de cursus op grote schaal in Nederland te verspreiden.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

The course 'Good food does not need to be expensive' of the Regional Public Health Service (RPHS) South Limburg is certified as theoretically well founded by the Centre for Healthy Living and aims to increase dietary variety and consumption of fruit and vegetables (F&V), and decrease saturated fat intake among people with financial problems. The course comprises two two-hour sessions, led by a dietician, as part of an obligatory budgeting course. Evidence-based intervention methods and strategies such as skills training, active learning and food exposure are used to target identified behavioral determinants.

We aim to update the course using the intervention mapping protocol and to evaluate it in a quasi-experimental control group study among 200 participants of budgeting courses. A pre-, post- and follow-up test will be conducted using telephone 24-hour dietary recalls with intake of energy, saturated fat, and F&V, and food product choice as primary outcome measures. Process data will be collected using observations and interviews with participants and dieticians.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website