Projectomschrijving

Cursus laat mensen met een laag inkomen gezonder eten

Vraagstuk

Mensen met een laag inkomen zijn vaak slecht te bereiken met gezondheidsvoorlichting. Bovendien is gezond eten lastiger met een klein budget. De cursus Goedkoop Gezonde Voeding bestaat uit twee bijeenkomsten en een sms die deelnemers herinnert aan hun persoonlijke actieplan. Met praktische werkvormen en materialen leren deelnemers hoe ze met weinig geld toch gezond kunnen eten. Werkt deze aanpak?

Onderzoek

De cursus ‘Goedkoop gezond eten’ is bedoeld voor mensen met financiële problemen, zoals cliënten van de schuldhulpverlening. In dit project is de oorspronkelijke cursus uit 2000 herzien, geïmplementeerd en geëvalueerd.

Uitkomst

Deelnemers gaan na afloop van de cursus gezonder eten. Zo gebruiken zij vaker een vloeibaar bak- en braadproduct en neemt de consumptie van fruit en verse groenten toe. Deelnemers de bijeenkomsten (heel) duidelijk (93,1%) en (heel) leuk (89,1%) vinden. Ze waarderen de cursus met een 7,5 en geven de cursusleider een 8-. Diëtisten zelf waarderen de e-learning module waarin zij worden voorbereid op de bijeenkomsten. De methode sluit goed aan bij hun huidige werkwijze en is vooral goed toepasbaar voor diëtisten met een eigen praktijk. De website www.goedkoopgezondevoeding.nl helpt bij de verspreiding. Met een e-learning-module kunnen diëtisten gecertificeerd cursusleider worden.

Vervolg

Met behulp van de e-learning module Goedkoop Gezonde Voeding zijn inmiddels diëtisten elders in Nederland getraind. In 2018 zijn de materialen en e-learning module Goedkoop Gezonde Voeding vernieuwd.

In 2020 is een ZonMw-project gestart waarin GGD Zuid Limburg, Universiteit Maastricht en Dietistenpraktijk Lomme inzetten op verdere implementatie en borging van de cursus Goedkoop Gezonde Voeding. Zie voor meer informatie over dit project 'Implementatie in context: de verdere verspreiding van Goedkoop Gezonde Voeding'.

Lees meer over dit project op de pagina Integrale aanpak (overgewicht)

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website