Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Gezond Doen is een preventieproject gericht op het bevorderen van de leefstijl van (lage SES) ouderen en bestaat uit 3 deelprogramma's:

1. Algemene signalering en voorlichting

Dit programma bestaat uit voorlichtingsbijeenkomst voor ouderen over gezonde leefstijl. Daarnaast kunnen ouderen een persoonlijke gezondheidsadvies krijgen aan de hand van een gesprek en een leefstijlcheck.

2.Leefstijlinterventies

De leefstijlinterventies bestaan uit voorlichtingsbijeenkomsten en curussen op het gebied van gezondheid & welzijn voor ouderen en mantelzorgers.

3. Signalering, voorlichting en preventie aan de keukentafel

Een (sociaal psychiatrisch) verpleegkundige stelt bij de oudere thuis, samen met iemand uit het steunsysteem, een persoonlijk plan op met haalbare doelstellingen op het bevorderen van een gezonde leefstijl.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De laagdrempeligheid van het preventieproject (dicht in de buurt, kosteloos en waar mogelijk vraaggericht)heeft ervoor gezorgd dat wij een grote groep (lage SES) ouderen én een deel van hun mantelzorgers in Drenthe hebben bereikt. Dit is gelukt door intensieve samenwerking met onder andere Welzijn, Mantelzorgondersteuning en de partijen die samen in dit project opgetrokken zijn (Indigo en de ZorgZaak). Er zijn mooie resultaten bereikt in het vroegtijdig signaleren en in het bewerkstelling van (landurige) gedragsverandering op het gebied van leefstijl.

 

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het preventieprogramma Gezond Doen richt zich op het bevorderen van gezondheid en welzijn van senioren. Het programma bestaat uit drie onderdelen:

1. Gezondheidschecks

2. voorlichting en cursussen

3. Keukentafelgesprekken

De gezondheidschecks, gebaseerd op de Vilans methode, kunnen dichtbij de doelgroep (een bus) afgenomen worden.

Het programma van voorlichting en cursussen richt zich voornamelijk op het bevorderen van de mentale gezondheid. De keukentafelgesprekken worden bij de doelgroep thuis gevoerd waarbij altijd een mantelzorger of naaste betrokken wordt.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het meest succesvolle onderdeel van het preventieprogramma Gezond Doen zijn de keukentafelgesprekken. Met deze interventie bereiken we ook de lage SES doelgroep. In de eigen woonsituatie en in gezelschap van een steunfiguur blijken succesfactoren. Daarnaast zijn ook de cursussen succesvol, alhoewel hiervoor investeren in samenwerkingspartners veel tijd vraagt. Aan de gezondheidschecks blijkt de minste behoefte. In 2012 proberen we de doelgroep nog beter te bereiken door het intensiever inzetten van intermediairen.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Gezond doen! is een ketengerichte aanpak voor de universele en selectieve preventie, opgezet door de De ZorgZaak (thuiszorg) en Indigo (preventie en 1e lijns GGZ) in samenwerking van Welzijnswerken de 1e lijnszorg. De doelgroep is de oudere (65+) in de gemeenten Assen, Coevorden en Hoogeveen. De achterliggende gedachte is om de zelfredzaamheid van deze groep te behouden of zelfs te vergroten door middel van het stimuleren van een gezonde leefstijl. Als vroegtijdig problemen kunnen worden gesignaleerd en mensen middels interventies worden ondersteund, kan erger worden voorkomen. Meer specifiek gaat het hierbij om aspecten als het terugdringen van eenzaamheid, de preventie van angsten en depressie en het verbeteren van de leefstijl.

 

Het preventieprogramma bestaat uit drie subprogramma's.In preventieprogramma 1 wordt naast algemene voorlichting gericht signaleerd middels ’gezondheidscheck’. Met deze uitkomsten krijgt de doelgroep een leefstijladvies.

 

In het tweede preventieprogramma kunnen ouderen door deelname aan verschillende preventieve interventies een stap maken in het veranderen van de leefstijl en het verminderen van gezondheidsrisico’s.

 

Oudere burgers met verhoogd risico en zeer beperkte motivatie voor het veranderen van de leefstijl worden in het derde preventieprogramma intensief voorgelicht en samen met hen wordt gekeken naar oplossingen voor verandering. Hierbij wordt intensief gebruik gemaakt van de hulpbronnen in het eigen steunsysteem.

 

De nulde en eerste lijnsketen rondom de ouderen wordt betrokken in de signalering en uitvoering van delen van de preventieprogramma's. De betrokken gemeenten hebben aangegeven dit preventieprogramma te zien als belangrijke aanvulling op de lopende projecten en passend binnen het voorgenomen gezondheidsbeleid.

Naar boven
Direct naar: NavigatieDirect naar: InhoudDirect naar: Onderkant website