Projectomschrijving

Value of information analyses als ondersteunend instrument bij het nemen van beleidsbeslissingen rond de innovatie van bevolkingsonderzoek

Vraagstuk

Beleidsbesluiten in de gezondheidszorg zijn onzeker. Een manier om onzekerheid te reduceren, en dus het risico dat samenhangt met een besluit te verminderen, is onderzoek doen. Value of Information (VoI), drukt de waarde van onderzoek uit in de mate waarin het risico rond een besluit reduceert. Stappen bij VoI zijn identificeren en kwantificeren van onzekerheid, en berekenen van het risico van onzekerheid en de waarde van onderzoek.

Onderzoek

We gebruikten VoI om na te gaan of verder onderzoek naar tomosynthese voor borstkankerscreening waardevol zou zijn. We voerden daarvoor een procesevaluatie uit van de uitvoer van VoI en het gebruik van de resultaten in beleid.

Uitkomst

Het gebruik van VoI is uitdagend vanwege de techniek zelf (complexiteit, verwachte meerwaarde), de attitude en kennis van betrokkenen, en de context, en dat daarom gerichte implementatie-activiteiten nodig zijn. Ook ontwikkelden we een raamwerk met tools (TRUST, ART, ARCH) om VoI te gebruiken in beleid.

Tomosynthese is een innovatie in het opsporen van borstkanker, waarvan de meerwaarde ten opzichte van de huidige borstkankerscreening onzeker is. Twee onderzoeken hebben zich gericht op deze onzekerheid. Het eerste onderzoek vindt u hier.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website