Projectomschrijving

Darmkankerpreventie bij mensen met een verhoogd familierisico op darmkanker

Vraagstuk

Momenteel worden mensen met een verhoogd familierisico op darmkanker geadviseerd om 5-jaarlijks een coloscopie, oftewel kijkonderzoek van de darm, te ondergaan. Dit heet surveillance. Er is toenemend bewijs dat de familiestamboom en de bevindingen tijdens coloscopie gebruikt kunnen worden voor het nauwkeuriger bepalen van het echte risico op darmkanker, zogenaamde risicostratificatie. Dit maakt een meer persoonlijk advies over de surveillance mogelijk.

Onderzoek

Deze studie zal de baten, lasten en kosten van surveillancestrategieën op basis van risicostratificatie voor mensen met verhoogd familierisico op darmkanker evalueren. De baten van surveillance (afname in darmkankersterfte) zullen zorgvuldig worden afgewogen tegenover de lasten (aantal benodigde coloscopiëen en kosten).

Verwachte uitkomst

Als de nieuwe strategieën op basis van risicostratificatie even effectief zijn als het huidige programma, kan dit leiden tot aanzienlijk lagere belasting voor patiënten, lagere kosten en minder druk op de gezondheidszorg.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website