Projectomschrijving

Bij vrouwen met veel klier- en bindweefsel (dicht borstweefsel) in de borsten zijn borstfoto’s (mammogram) minder goed te beoordelen en is de kans groter dat bij het bevolkingsonderzoek borstkanker gemist wordt.

In de DENSE studie onderzoeken we of we met een MRI bij vrouwen van 50-75 jaar met zeer dicht borstweefsel meer borstkanker in een vroeg stadium kunnen opsporen. Ongeveer 4800 vrouwen hebben inmiddels minstens één keer na het 2-jaarlijkse bevolkingsonderzoek ook een MRI onderzoek ondergaan. Zij worden vergeleken met ongeveer 28000 vrouwen die steeds alleen een mammogram kregen.
Deze studie is een vervolg op twee eerdere DENSE MRI screenings. In dit project bestuderen we de effecten van herhaaldelijk MRI onderzoek en ook of het tijdsinterval van 2 jaar tussen de MRI’s het meest optimaal is. Daarnaast onderzoeken we of we binnen deze groep vrouwen met zeer dicht borstweefsel kunnen voorspellen, op basis van borstkankerrisicofactoren, wie het meest voordeel heeft bij MRI screening.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website