Projectomschrijving

Implementeren van de SPARK in de preventieve jeugdgezondheidszorg: langere termijn uitkomsten en kosteneffectiviteit

Vraagstuk

Vroegsignalering van risico op opvoedings- en ontwikkelingsproblemen bij jonge kinderen is belangrijk om het ontstaan van problemen te voorkomen en te kunnen ingrijpen voordat problemen onnodig groot worden of zelfs leiden tot een crisis. De SPARK is een gestructureerd interview die professionals in de preventieve jeugdgezondheidszorg (JGZ) helpt bij deze taak. De validiteit en betrouwbaarheid van de SPARK is uitgebreid onderzocht.

Onderzoek

Kennis over langere termijn effecten en kosteneffectiviteit ontbreken daarbij nog. Deze kennis is belangrijk voor organisaties en gemeenten om een weloverwogen besluit te kunnen nemen over het implementeren van de SPARK.

Verwachte uitkomst

Dit onderzoek zal uitwijzen of implementatie van de SPARK in JGZ organisaties, leidend tot verbetering van vroegsignalering, resulteert in betere gezondheidsuitkomsten voor het kind, betere ervaringen met zorg door ouders en lagere kosten. Dit in vergelijking met de huidige zorg van de JGZ bij kinderen van 18 maanden oud.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website