Projectomschrijving

Lang ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid kennen behalve belangrijke gevolgen voor het individu, ook grote sociaaleconomische gevolgen. In dit project wordt een preventieve strategie onderzocht, gericht op het voorkomen van langdurig verzuim onder werknemers in Nederland. Deze strategie bestaat uit een combinatie van screening en vroegtijdige interventie. De effectiviteit van deze strategie is reeds bewezen op korte en middellange termijn. Daarmee is de verwachting dat deze strategie ook een gunstig effect heeft op de lange termijn. De kern van dit project betreft het in kaart brengen van lange termijn effecten op arbeidsparticipatie en gezondheid, en de totale kosteneffectiviteit van deze strategie. Omdat de (gezondheids)winst,kosten en baten van deze strategie verschillen tussen betrokken partijen (werknemers,werkgevers, Arbo-professionals, verzekeraars en overheid) is het in kaart brengen van de behoeften en verwachtingen van deze partijen een belangrijk onderdeel van dit project.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website