Projectomschrijving

The FEMININE study: goed geïnformeerd kiezen voor deelname aan bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker door Turks- en Marokkaans-Nederlandse vrouwen

Vraagstuk

Het is onbekend waarom er relatief weinig Turks- en Marokkaans-Nederlandse vrouwen meedoen aan het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker, terwijl deze kanker juist bij hen vaker voorkomt. Het is de vraag of hun besluitvorming gebaseerd is op een goed geïnformeerde keuze en of we deze besluitvorming kunnen verbeteren door cultureel op maat gemaakte voorlichtingsfilmpjes in hun sociale netwerken te verspreiden.

Onderzoek

We onderzoeken in hoeverre de huidige besluitvorming van deze vrouwen gebaseerd is op een goed geïnformeerde keuze, en welke factoren meespelen. Vervolgens proberen we de besluitvorming te verbeteren door het ontwikkelen, verspreiden en evalueren van voorlichtingsfilmpjes.

Verwachte uitkomst

Door onze netwerkinterventie zullen vrouwen een beter geïnformeerde keuze maken over hun deelname.

Implementatie project

In 2020 is vanuit de programmalijn Kennisbenutting en Implementatie van het Preventieprogramma een implementatie impuls gehonoreerd. Dit implementatieproject zal zich met de opgedane ervaringen focussen op de implementatie van een effectieve “blended learning approach”. Zie voor meer informatie over dit project met de titel Stimuleren van weloverwogen besluitvorming aangaande deelname aan het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker bij Turks- en Marokkaans-Nederlandse vrouwen – a blended learning approach.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website