Projectomschrijving

Vraagstuk

Werknemers met een lage sociaal economische positie (SEP) hebben vaak een slechtere gezondheid hebben dan werknemers met een hogere SEP. Slechte arbeidsomstandigheden en ongezonde leefstijl spelen hier een rol in, maar welke factoren dat precies zijn en hoe ze elkaar onderling beïnvloeden is onbekend. Wat is het effect van slechte fysieke en psychosociale arbeidsomstandigheden op leefstijl bij werknemers met een lage SEP? En wat is de invloed van ongezonde leefstijl op de nadelige gezondheidseffecten van slechte arbeidsomstandigheden?

Onderzoek

In dit project zijn epidemiologische analyses uitgevoerd in vijf grote longitudinale studies: GLOBE, Doetinchem Cohort Studie (DCS), Lifelines, PAGO Bouw en SHARE. De databestanden zijn complementair aan elkaar waarbij verschillende belastende arbeidsomstandigheden en leefstijlfactoren zijn gemeten onder verschillende groepen (lage SEP) werknemers. Na afzonderlijke analyses in elk databestand naar de relatie tussen arbeidsomstandigheden en leefstijl, zijn de resultaten uit de verschillende bestanden samengevoegd en onderzocht.

Uitkomst

Een hoge fysieke werkbelasting en een hoge psychosociale belasting blijken gerelateerd te zijn aan een ongezonde leefstijl. Daarbij levert de combinatie van een hoge werkbelasting met obesitas een extra verhoogd risico op een slechte ervaren gezondheid. Verder is gebleken dat de slechtere gezondheid onder werknemers met lichamelijk zwaar werk niet wordt verklaard door roken, alcoholgebruik, overgewicht en weinig bewegen. De gezondheidseffecten komen dus direct door het zware werk en mogelijk door andere factoren, die niet zijn onderzocht in deze studie.

Producten

De resultaten zijn beschreven in internationaal wetenschappelijke artikelen en een factsheet. Ook zijn de resultaten op congressen en bijeenkomsten gepresenteerd.

Factsheet - Werkomstandigheden, leefstijl en gezondheid in de bouw

Artikel "The mediating role of unhealthy behavior in the relationship between shift work and perceived health"

Artikel "The mediating effect of unhealthy behaviors and body mass index in the relation between high physical workload and self-rated poor health in male construction workers"

Artikel "The mediating role of unhealthy behaviors and body mass index in the relationship between high job strain and self-rated poor health among lower educated workers"

Zie ook:

Artikel 'Verhoogd risico op slechte gezondheid voor werknemers met zwaar werk en obesitas'

Artikel "Leefstijl geen verklaring relatie stress-gezondheid"

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website