Projectomschrijving

Vraagstuk

Sociaaleconomische gezondheidsverschillen in Nederland zijn groot en hardnekkig. Dit vraagt om extra inspanningen voor het verbeteren van de gezondheid van werkenemers met een lage sociaaleconomische positie (SEP). Veel bestaande programma’s sluiten echter niet goed aan op hun behoeften en leefwereld. Om de gezondheid van deze groep werknemers te verbeteren is het belangrijk dat zij zelf een stem hebben in de ontwikkeling van een gezonde werkplek. In dit project wordt in een dialoog tussen werknemers en werkgevers een toolkit ontwikkeld met tools voor de ontwikkeling en implementatie van gezondheidsinterventies die zijn afgestemd op ervaringen en het perspectief van de werknemers. De toolkit wordt ontwikkeld in nauwe samenwerking met vijf arbeidsorganisaties uit de industriële, financiële en schoonmaaksector. Er wordt voortgeborduurd op de in eerder (door ZonMw gefinancierd) onderzoek ontwikkelde MAISE (MAastricht Instrument for Sustainable Employability).

Onderzoek

Samen met werknemers wordt onderzocht wat gezondheid en veerkracht kan betekenen, en hoe die verbeterd kunnen worden. De ideeën van werknemers zullen in de praktijk worden uitgeprobeerd en geëvalueerd. De implementatiefase zal ongeveer een jaar duren. De onderzoekers zullen deze werkwijze en het effect daarvan uitgebreid evalueren. Er zal een procesevaluatie worden uitgevoerd waarin de wijze van ontwikkeling van de toolkit, het implementatieproces en de ervaringen van diverse stakeholders (werknemers, leidinggevenden, HR) met de toolkit bestudeerd zullen worden. Er zal tevens een effectevaluatie worden uitgevoerd waarin de effecten van het werken met de toolkit en de daaruit voortvloeiende oplossingen op het gevoel van controle, de gezondheid, engagement, de en duurzame inzetbaarheid van werknemers onderzocht worden. Daarnaast zal er een budget impact analyse worden uitgevoerd. 

Uitkomst

Dit project beoogt in samenwerking met arbeidsorganisaties de generieke MAISE-toolkit te ontwikkelen. Deze gereedschapsset moet organisaties ondersteunen bij het ontwikkelen en implementeren van gezondheidsinterventies die zijn afgestemd op de behoeften van werknemers. Het is de bedoeling dat de toolkit zelfstandig door organisaties kan worden gebruikt zonder begeleiding van onderzoekers. De verwachting is dat dit project zal resulteren in een goed onderbouwde web-based toolkit die op uitgebreide schaal geïmplementeerd kan worden door arbeidsorganisaties die de gezondheid en inzetbaarheid van hun werknemers met lage SEP willen bevorderen.

Tussentijdse producten

Website toolkit "Gezond HR"

Artikel "Effectiveness of Interventions to Promote Sustainable Employability: A Systematic Review"

Artikel "Does Dialogue Improve the Sustainable Employability of Low-Educated Employees? A Study Protocol for an Effect and Process Evaluation of “Healthy HR”"

Artikel "Using intervention mapping to develop ‘Healthy HR’ aimed at improving sustainable employability of low-educated employees"

Presentatie "Effectiveness of Interventions to Promote Sustainable Employability: A Systematic Review"

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website