Projectomschrijving

Vraagstuk

In onze 24-uurs economie komt onregelmatig werk, nachtwerk en werk in ploegendienst steeds vaker voor. Werken in ploegendienst wordt vooral gedaan door werknemers met een lage sociaaleconomische positie (SEP), zoals fabrieksarbeiders. Werk in ploegendienst verhoogt het risico op chronische ziektes, zoals overgewicht en diabetes. Minder is bekend over de relatie met mentale gezondheidsproblemen. Het is van belang om achterliggende oorzaken van genoemde gezondheidsproblemen in kaart te brengen en subgroepen te identificeren die een verhoogd risico lopen op gezondheidsproblemen door het werken in ploegendienst. Zulke inzichten kunnen helpen bij het ontwikkelen en beter inzetten van preventieve interventies.

Onderzoek

Middels data-analyses is onder andere gekeken in hoeverre gezondheidsproblemen door werken in ploegendienst zijn veroorzaakt door een slechte slaapkwaliteit en een ongezonde leefstijl. Er is daarbij specifiek gekeken naar ervaren gezondheid en mentale gezondheid. Daarnaast was het doel om groepen te identificeren die een verhoogd risico hebben op gezondheidsproblemen door werken in ploegendienst.

Uitkomst

Werknemers in ploegendienst hadden een 35-37% hogere kans op obesitas en diabetes dan werknemers niet in ploegendienst. Dit gold alleen voor werknemers die langer dan 10 jaar in ploegen werkten. Ploegendienst was niet gerelateerd aan burn-outklachten, ervaren gezondheid en bloeddruk. Werknemers in ploegendienst hadden ook een ongezondere leefstijl dan werknemers niet in ploegendienst: zo aten 29% minder vaak voldoende groente en fruit en rookten 63% vaker. De hogere kans op obesitas bij werknemers in ploegendienst kwam deels door de verschillen in voeding, bewegen en slaapkwaliteit. Alleen slecht slapen verklaarde deels de hogere kans op diabetes. Werknemers die ontevreden waren met hun ploegenrooster en/of veel impact ervaarden van hun ploegenrooster op privéleven hadden vaker burn-outklachten en slechtere ervaren gezondheid. De inzichten kunnen gebruikt worden om beleid aan te passen om gezondheidsproblemen bij ploegendienstmedewerkers te voorkomen. Ook zal er met arbodiensten worden besproken hoe de resultaten geïntegreerd kunnen worden in hun dienstverlening. 

Producten

Publicatie The mediating role of lifestyle in the relationship between shift work, obesity and diabetes

Publicatie Shift work, and burnout and distress among 7798 blue-collar workers

Publicatie The moderating role of lilfestyle, age, and years working in shifts in the relationship between shift work and being overweight

Factsheet Onderzoek: De relatie tussen ploegendienst en gezondheid

 

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website