Projectomschrijving

Vraagstuk

Overgewicht en obesitas zijn een belangrijke gezondheidsbedreiging. Interventies die gewichtstoename voorkomen en die de prevalentie van overgewicht en obesitas reduceren zijn dringend nodig. De prevalentie van overgewicht is hoger bij mensen met een lage sociaaleconomie positie (SEP). Werkgevers zien steeds meer de noodzaak om hun werknemers gezondheidsbevorderende interventies aan te bieden. In dit project worden twee interventies doorontwikkeld: 1) een interventie die gericht is op duurzaam gewichtsmanagement (SMARTsize) en 2) een interventie die bestaat uit nudge-strategieën om in het bedrijfsrestaurant de gezonde keuze de meest aantrekkelijke en automatische keuze te maken (het Bedrijfsrestaurant 2.0). Het eerste onderdeel is een programma waarin werknemers met hulp van een diëtist gezonde eetgewoontes aanleren en afvallen om tot een gezond gewicht te komen. Het tweede onderdeel is een aanpassing van het bedrijfsrestaurant waardoor de gezonde keuze de automatische en aantrekkelijke keuze wordt.

Onderzoek

Het project combineert een participatieve aanpak met een evidence-based benadering. Het project bestaat uit 4 fasen: 1) Probleemanalyse, 2) Interventie-doorontwikkeling, 3) Implementatie en procesevaluatie, en 4) Valorisatie. In deze fasen zal een mix van zowel kwalitatieve als kwantitatie onderzoeksdesigns worden gebruikt. Eerst worden er vragenlijsten en interviews afgenomen en focusgroepen geroganiseerd. Vervolgens kunnen de bestaande interventies worden doorontwikkeld tot SMARTsize@work op basis van de uitkomsten van deze verkennende studies. Daarna zal de interventie geïmplementeerd worden vergezeld van een evaluatie.

Uitkomst

Het uiteindelijke SMARTsize@Work programma is gebaseerd op de behoeften, voorkeuren en mogelijkheden van de werknemers en andere stakeholders binnen de bedrijven. Het doel van SMARTsize@Work is om op een aantrekkelijke, haalbare en evidence-based wijze gewichtsmanagement en gezonde eetgewoontes te stimuleren bij werknemers met een lage SEP. Dit project resulteert onder andere in een implementatieplan en tools voor toekomstige gebruikers van SMARTsize@Work, inclusief modules om cateringmedewerkers van bedrijven en diëtisten te trainen om dit te implementeren in bedrijven

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website