Projectomschrijving

Vraagstuk

Gezondheidsbevordering op het werk is complex. Een veelgehoorde ethische kwestie is hoe ver een werkgever kan gaan. Verschillende betrokken partijen (zoals werkgevers, werknemers, bedrijfsartsen) kunnen hierover van mening verschillen. Daarnaast is iedereen anders. Daarom is een aanpak nodig van gezondheidsbevordering in de werksetting die recht doet aan de complexiteit van het omgaan met verschillende stakeholderperspectieven en met diversiteit onder werknemers. De perspectief van werknemers wordt in dit project als uitgangspunt genomen. Er wordt een stakeholder dialoog ontwikkeld als een integrale gezondheidsbevorderende interventie om ongelijkheid op het gebied van gezondheid op het werk te verminderen.

Onderzoek

In dit project worden stakeholder dialogen over gezondheid op het werk georganiseerd binnen twee organisaties. Door deze dialogen wordt een leerproces gecreëerd. In een responsieve evaluatie worden de effecten van stakeholder dialogen onderzocht. Responsieve evaluatie is een vorm van interactief, participatief onderzoek, waarbij gebruik wordt gemaakt van ‘mixed-methods’. Naast interviews, vragenlijsten, opnames van de dialoogsessies en HRM-gegevens, zullen onderzoekers participatief observeren. Ook wordt er een budget impact analyse uitgevoerd.

Uitkomst

Met dit onderzoek wordt inzicht verkregen in hoe een stakeholder dialoog als gezondheidsbevorderende interventie in de werksetting kan worden ingezet en de ethische aspecten van gezondheidsbevordering op het werk. Ook wordt er inzicht verkregen in hoe een responsieve evaluatie kan worden gebruikt voor gezondheidsbevordering op het werk. Het project resulteert onder andere in een training dialoogfacilitator voor professionals en een onderzoekershandleiding over een responsieve evaluatie.

Tussentijdse producten

Artikel 'Responsive evaluation of stakeholder dialogue as a worksite health promotion intervention to contribute to the reduction of SEP related health inequalities: a study protocol'

Artikel 'The effectiveness of workplace health promotion programs on self-perceived health of employees with a low socioeconomic position: An individual participant data meta-analysis'

Onderzoekershandleiding 'Responsieve evaluatie van gezondheidsbevordering in de werksetting'

Handreiking 'Inclusieve groepsdialoog over gezond werken'

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website