Projectomschrijving

Vraagstuk

Dit onderzoeksproject richt zich op het ondersteunen van vrouwen met een lage sociaaleconomische positie (SEP) tijdens een kritische periode in hun werkzame leven, de levensfase waarin de overgang plaats vindt. Deze periode is kritisch vanuit het oogpunt van gezondheid en het functioneren in werk: overgangsklachten komen veelvuldig voor en kunnen de kwaliteit van leven, ervaren gezondheid en werkvermogen negatief beïnvloeden. Vrouwen met lage SEP vormen een kwetsbare groep ten aanzien van deze gezondheidsproblemen en gevolgen voor het werk. Tegelijkertijd is deze groep moeilijk te bereiken met preventieve interventies. Het work-life programma van ProudWoman biedt werkende vrouwen in de overgang persoonlijke begeleiding door educatie over de menopauze en een gezonde leefstijl, een health check, coaching voor een optimale werk-privé balans, en een fysieke training. 

Onderzoek

In het onderzoek worden kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksmethoden gebruikt. Eerst wordt een contextanalyse uitgevoerd om te onderzoeken wat de bevorderende en belemmerende factoren zijn voor de implementatie van het work‐life programma. Daarbij wordt er gekeken naar het programma zelf, de werk organisatie en de cultuur op het werk. Het programma wordt vervolgens geïmplementeerd in een bedrijf. Door middel van (groeps‐)interviews en vragenlijstonderzoek wordt onder andere in kaart gebracht in hoeverre de doelgroep bereikt wordt, wat het effect is van het programma en in hoeverre deze gedragen wordt door de doelgroep en de organisatie. Het programma wordt ingevoerd bij een facilitair bedrijf. Om zo dicht mogelijk bij de behoefte van de doelgroep te blijven, wordt er samengewerkt met de deelnemers aan het programma. Hierdoor kan het programma gedurende de hele implementatieperiode worden aangepast waar nodig. 

Uitkomst

De doelen van dit project zijn om 1) het work‐life programma, inclusief de wijze van aanbieden en implementeren, aan te passen aan de behoefte van vrouwen met een lage SEP met diverse culturele achtergronden, 2) het succes van de implementatie in een nieuwe organisatie te evalueren en 3) inzicht te verwerven in de cardiovasculaire risicoprofielen van vrouwen met een lage SEP. 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website