Projectomschrijving

Vraagstuk

Overgewicht en een ongezond leefstijl komen vaker voor bij volwassenen met een lage sociaal economische positie (SEP). Dit draagt bij aan de sociaaleconomische ongelijkheden op gezondheidsgebied. De werksetting lijkt een belangrijke omgeving om ongezond gedrag aan te pakken, want het maakt het mogelijk om een grote groep volwassenen te bereiken. Eerder uitgevoerd internationaal onderzoek over leefstijlinterventies suggereert dat deze interventies vooral effectief zijn op gezond gedrag en het verminderen van obesitas bij werknemers met een hoge sociaaleconomische positie (SEP). Tot nu toe is het onduidelijk of dit ook geldt voor leefstijlinterventies in Nederland. Door de recente toename van Nederlandse leefstijlinterventies op de werkplek is het mogelijk een meta-analyse uit te voeren. Zijn interventies (in)effectief bij werkenden met een lage SEP? En onder welke omstandigheden zijn de interventies het meest effectief?

Onderzoek

In dit project is de data van vijftien Nederlandse interventiestudies met 8709 werknemers verzameld en zijn deze opnieuw geanalyseerd. Met een individuele participanten data (IPD) meta-analyse is onderzocht wat de deelname en de effectiviteit van interventies voor werknemers is en of deze verschilt tussen sociaaleconomische groepen. De uitkomstmaten hierbij zijn de Body Mass Index (BMI), fysieke activiteit, voeding, alcohol gebruik en roken.

Uitkomst

De onderzochte interventies laten geen significante verbetering zien op het bevorderen van gezond gedrag of het verminderen van BMI. Interventies met een individuele benadering, een counseling component, of met meer dan 5 sessies blijken wel effectief in het verlagen van BMI. Ook interventies gericht op hoog risicogroepen (bijvoorbeeld mensen met een risico op hart- en vaatziekten) blijken hierin effectief. Verder is geen verschil gevonden in effect en deelname aan de interventies tussen de verschillende sociaaleconomische groepen. Het project laat zien dat huidige interventies niet effectief zijn om mensen met een lage SEP te bereiken. Daarom is onderzoek nodig naar nieuwe type interventies om gezond gedrag en BMI te verbeteren, met meer aandacht voor werknemers met lage SEP.

Producten

Factsheet

Presentatie Leefstijl interventies op de werkplek

Interview met projectleider over onderzoeksdatabestanden

Publicatie "Socioeconomic inequalities in reach, compliance and effectiveness of lifestyle interventions among workers: protocol for an individual participant data meta-analysis and equity-specific reanalysis

Publicatie "Socioeconomic inequalities in effectiveness of and compliance to workplace health promotion programs: an individual participant data (IPD) meta analysis"

Publicatie "Socio-economic inequalities in the effectiveness of workplace health promotion programmes on body mass index: An individual participant data meta-analysis"

Publicatie "The effectiveness of workplace health promotion programs on self-perceived health of employees with a low socioeconomic position: An individual participant data meta-analysis"

Publicatie "The influence of unhealthy behaviours on early exit from paid employment"

Artikel "Leefstijlinterventies op het werk, wat werkt?"

Artikel "Een prospectieve studie met Lifelines cohort: Invloed ongezond gedrag op vroegtijd verlaten arbeidsmarkt bij chronisch zieken"

Editorial "Decades of workplace health promotion research: marginal gains or a birght future ahead"

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website