Projectomschrijving

Vraagstuk

Voeding op het werk is vaak minder gezond dan thuis, vooral arbeiders uit de lage sociaal-economische klasse zijn op het werk minder geneigd om voor gezonde voeding te kiezen. Het hoofddoel van deze studie was om het nudge-effect te onderzoeken van het meer opvallen van een gezonder assortiment op de werkplek op de voedselkeuze van werknemers met een lage SES.

Onderzoek

Er is een kwalitatief onderzoek uitgevoerd met productiemedewerkers met een lage SES achtergrond (N=33) van een zware industriële productiefaciliteit in Nederland. Dit leverde input op voor een interventie met automaten. In een selectie van vier automaten, twee op productielocaties en twee op kantoorlocaties, werden betere keuzeproducten in het assortiment (25%) geïntroduceerd en gemengd (6 weken) en gegroepeerd als blok (6 weken) gepresenteerd. Werknemers die een product uit de automaten kochten (N=214) werd gevraagd naar de opvallendheid van betere keuzeproducten, attitudes, gezondheidsbewustzijn, invloed van sociale normen. Het assortiment is nog eens 13 maanden in de automaten gehouden om longitudinale effecten te bestuderen, en vervolgens werden de betere keuze snacks gedurende vier maanden geïntroduceerd in nog eens elf automaten om de externe validiteit te testen. Verkoopgegevens werden verkregen van de gehele interventieperiode februari 2019 – december 2020. Gedurende deze periode is verkoop van voeding flink verschoven van fysieke kantines naar online food apps, er is daarom in dit onderzoek een online besteld app /kantine ontwikkeld. In een experiment met lage SES medewerkers (n=956) werden productpositionering veranderd (gezonde producten bovenaan versus onderaan) en timing van de bestelling voor de lunch (naar verwachting binnen 30 minuten bezorgd ten opzichte van de volgende dag).

Uitkomst

Uit de kwalitatieve studie blijkt dat sommige werknemers met een lage SES een voorkeur hebben voor gezondere producten in het assortiment, en gezondheidsbewustzijn lijkt de drijvende kracht hiervoor. De nudge in de automaten werkt effectief, de verkoop van de beter keuze snacks, hoewel klein, blijft in de loop van de tijd stabiel. In de online bestel app /kantine met de gezondere producten bovenaan werden significant meer gezondere producten gekozen (52.2%) dan bij gezondere producten onderaan (47.7%). De individuele gevoeligheid voor de nudges wordt nog niet duidelijk begrepen, bovendien vereist het natuurlijke karakter in een real-life omgeving van het onderzoek voorzichtigheid bij het interpreteren van de effecten.

Producten

Onderzoeksrapport "Nudging low SES employees to choose a more healthier snack"

Onderzoeksrapport "Encouraging healthy food purchases by low SES employees using an online food application"

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website