Projectomschrijving

Vraagstuk

Ruim 1 miljoen Nederlanders heeft Type 2 Diabetes (T2D). T2D wordt vaak behandeld met medicijnen, maar een gezonde leefstijl is een betere behandeling. Het werken in ploegendienst verstoort het dag- en nachtritme, waardoor ploegendienstmedewerkers vaker een ongezonde leefstijl hebben. In dit project deed TNO een haalbaarheidsonderzoek naar de inzet van een interventie bij ploegendienstmedewerkers, waarin persoonlijke leefstijl adviezen gegeven worden op basis van een bloedtest. TNO, Tata Steel en Zorg van de Zaak werkten hierin samen.

Onderzoek

In dit project is de uitvoerbaarheid en de haalbaarheid van de te ontwikkelen interventie onderzocht. In een aantal stappen is samen met de doelgroep en een begeleidingsgroep (bestaande uit medewerkers en managers, bedrijfsartsen en huisartsen) verschillende prototypen van de interventie ontwikkeld en getest. In de pilot is de ontwikkelde leefstijlinterventie geïmplementeerd bij een aantal ploegendienstmedewerkers en een voorlopig effect bepaald.

Uitkomst

In twee pilots hebben 16 deelnemers de interventie gevolgd. Ondanks corona-maatregelen tijdens de pilots, zijn de meeste deelnemers positief over de interventie en gemotiveerd de nieuwe leefstijl vol te houden. Ook de eerste resultaten op bloedwaarden, gewicht en algemene gezondheid zijn positief. De interventie, Diabetes Omkeren in de Ploegendienst (DOP) is beschikbaar voor toepassing bij andere organisaties.

Producten

The Development and Design of the Feasability Study of P4@work - A personalized lifestyle intervention among industrial shift workers with diabetes mellitus type 2

Diabetes Omkeren in de Ploeg (DOP), Een handleiding voor bedrijfsartsen, fysiotherapeuten en diëtisten

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website