Projectomschrijving

Vraagstuk

Er worden veel interventies aangeboden op de werkplek gericht op gezondheidsbevordering, een geschikte setting om werknemers met een lage sociaaleconomische positie (SEP) te bereiken. Echter, eerder onderzoek laat zien dat deze interventies met name geschikt zijn voor werknemers met een hogere SEP. In dit onderzoek wordt daarom de PerfectFit interventie voor en samen met medewerkers met een lage SEP geoptimaliseerd: PerfectFit2.0. PerfectFit2.0 bestaat uit een gezondheidsscreening, coaching sessies met motiverende gespreksvoering en een ondersteunend gezondheidsportaal. De PerfectFit2.0 interventie wordt doorontwikkeld in nauwe samenwerking met de doelgroep: Waar liggen de behoeften? Wat is een passende wijze in de communicatie, inrichting van een gezondheidsportaal en goede technieken en ondersteuning om gedragsverandering te realiseren?

Onderzoek

In dit onderzoek wordt de PerfectFit 2.0 interventie ontwikkeld en geëvalueerd. Zo zal er worden geïnventariseerd wat er binnen de bedrijven wordt aangeboden, en worden de wensen en behoeften van werknemers in kaart gebracht. De effectiviteit van de interventie zal worden onderzocht met een quasi-experimenteel design. In totaal zullen 250 medewerkers van verschillende bedrijven bij het onderzoek worden betrokken. De tussentijdse resultaten worden gedeeld, en bediscussieerd met de deelnemende bedrijven en toegepast om de implementatie te verbeteren.

Uitkomst

PerfectFit2.0 heeft als doel het risico op diabetes en hart- en vaataandoeningen te verminderen door het optimaliseren van een gezondheidsbevorderende interventie voor werknemers met een lagere sociaaleconomische positie en zo bij te dragen aan een vermindering van sociaaleconomische gezondheidsverschillen. Het onderzoek geeft inzicht in de mate waarin een interventie bestaande uit een preventief medisch onderzoek, coaching door motiverende gespreksvoering en verwijzing naar vervolginterventies de gezondheid en leefstijl (bewegen, roken, alcohol, voeding) van werknemers met een lagere SEP verbetert. Daarnaast levert het onderzoek kennis over succesfactoren alsmede belemmerende factoren in de implementatie van PerfectFit2.0. 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website