Projectomschrijving

Vraagstuk

Obesitas en ongezond gedrag komen relatief vaak voor bij werknemers in laag sociaaleconomische positie. Dit onderzoek evalueerde de effectiviteit en implementatie van de PerfectFit2.0 interventie.

Onderzoek

PerfectFit2.0 bestaat uit een gezondheidsscreening en coaching met motiverende gespreksvoering. De effectiviteit en implementatie zijn geëvalueerd in een longitudinaal onderzoek met een beginmeting en een nameting na 6 maanden. Ook zijn werknemers geïnterviewd over gezondheidsbevordering op de werkplek. In totaal hebben 176 deelnemers meegedaan aan de beginmeting en de meting na 6 maanden. Werknemers die deelnamen aan coaching werden vergeleken met werknemers die hier niet aan deelnamen.

Uitkomst

Van de werknemers met risicofactoren doet de meerderheid mee aan de coaching. Werknemers met coaching ondernamen 5x vaker acties ter verbetering van gezond gedrag en 11% meer werknemers stopten met roken. Er werden geen verbeteringen in gewicht of andere leefstijlkenmerken gevonden.

Producten

Artikel "Are workplace health promotion programmes effective for all socioeconomic groups? A systematic review"

Factsheet PerfectFit2.0

Flipbook PerfectFit2.0

Procesevaluatie

Presentatie Perfectfit2.0 "Een onderzoek naar gezondheidsbevordering op de werkplek met behulp van motiverende gespreksvoering"

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website