Projectomschrijving

Vraagstuk

Werkenden in de Sector Transport en Logistiek hebben vaak een minder gezonde leefstijl dan de Algemene Nederlandse Beroepsbevolking. Een aantal bedrijven bieden gezondheidsbevorderende werkgerelateerde programma’s aan met als doel de gezondheid en vitaliteit van werkenden te verbeteren. In dit project is een gezondheidsbevorderend programma onderzocht: een bedrijfsspecifieke aanpak bij de Sector Transport en Logistiek. De doelgroep van dit project waren werknemers met een lage sociaal economische positie (SEP).

Onderzoek

Dit project heeft een longitudinaal onderzoek gedaan naar de implementatie en het effect van Work Health Promotion Programs (WHPP`s). Er is een kwalitatief onderzoek (interviews) uitgevoerd onder chauffeurs en logistieke medewerkers die de inzetbaarheidscheck hebben ingevuld en zowel een vervolgtraject als geen vervolgtraject hebben gevolgd. Verder zijn ook werkbezoeken en interviews gehouden bij verschillende bedrijven waarbij er HR medewerkers, leidinggevenden, coaches en beleidsmedewerkers zijn geïnterviewd.

Uitkomst

Het project geeft inzicht in welke determinanten een rol spelen bij de succesvolle implementatie van WHPP’s binnen de sector Transport en Logistiek. Uit de interviews worden de volgende werkzame elementen van de interventie onderscheiden; De persoonlijke benadering en
empathische benadering van de coach op basis van de methodiek van motivational interviewing in combinatie met technieken om de eigen-regie van de werknemer te versterken. De effect-evaluatie laat zien dat de coaching trajecten (na gemiddeld 1,5 jaar) een positief significant effect hebben op de variabelen bevlogenheid, relatie met leidinggevende, en SF-12 mentale gezondheid. Op basis van de resultaten kan de voorlichting over WHPP’s binnen organisaties en op sector niveau beter worden afgestemd om de verschillende doelgroepen die ondanks een risicoprofiel niet worden bereikt met de WHPP’s.

Producten

Eindrapportage My Healthylifestyle@work

Werkblad beschrijving interventie "De Inzetbaarheidscheck Sector Transport en Logistiek"

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website