Projectomschrijving

Vraagstuk

Werkenden met een lage sociaaleconomische positie (SEP) verkeren vaak in een kwetsbare en afhankelijke positie en ervaren ook vaak meer gezondheidsklachten dan werkenden in een hogere sociaaleconomische positie. Constructief leiderschap kan een belangrijke ondersteuning voor deze werknemers vormen die bijdraagt aan hun welzijn. Echter, destructieve vormen van leiderschap hebben een negatieve impact op welzijn van werknemers. De impact van leiders op welzijn zal waarschijnlijk voor deze kwetsbare groep extra sterk zijn. Hoewel er veel onderzoek gedaan wordt naar leiderschap in organisaties, is nog onvoldoende bekend wat het effect is van leiders op de gezondheid van medewerkers met een lage SEP. Middels een meta-analyse worden er in dit project bestaande studies geïntegreerd om kennis te genereren die organisaties en leidinggevenden kan helpen om deze werknemers beter te begeleiden.

Onderzoek

Het betreft een meta-analyse over leiderschap en gezondheid van medewerkers. De data uit vele studies worden verzameld en gecodeerd. Daarvoor wordt onder andere een index ontwikkeld om sociaaleconomische positie te coderen. Daarnaast worden allerlei leiderschapsstijlen en indicatoren van gezondheid en welbevinden gecodeerd. Ook zal er data worden aangeschaft om de bestaande onderzoeken aan te vullen.

Uitkomst

Dit project zal de literatuur integreren en inzichtelijk te maken om kennis te verwerven over welke leiderschapsstijlen en gedragingen de belangrijkste rol spelen in de gezondheid van werknemers met een lage SEP. Er wordt inzicht verkregen hoe de verschillende constructieve, destructieve en passieve leiderschapsstijlen samenhangen met verschillende psychologische en fysieke korte en lange termijn gezondheidsindicatoren. En of de effecten van leiderschap voor werknemers met een lage SEP sterker zijn dan voor minder kwetsbare werknemersgroepen. Ook wordt inzicht verkregen hoe andere aspecten van het werk (bijv. type baan, hoeveelheid autonomie in het werk) interacteren met leiderschap in het beïnvloeden van de gezondheid van deze doelgroep.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website