Projectomschrijving

Vraagstuk

Werkenden met een lage sociaaleconomische positie (SEP) verkeren vaak in een kwetsbare en afhankelijke positie en ervaren ook vaak meer gezondheidsklachten dan werkenden in een hogere SEP. De impact van leiders op welzijn zal waarschijnlijk voor deze kwetsbare groep extra sterk zijn.

Onderzoek

Dit project bestaat uit drie studies. Ten eerste is er een meta-analyse uitgevoerd van de bestaande studies over de relatie tussen leiderschap en gezondheid. Ten tweede is er een bestaande grootschalige dataset geanalyseerd die is verzameld op een representatieve steekproef van Nederlandse werknemers. Ten derde is er een enquête uitgevoerd om te kijken naar de relatie tussen leiderschap en gezondheid in tijden van pandemieën.

Uitkomst

Dit project toont dat de effecten van leiderschap op gezondheid sterker zijn voor werknemers met een lage SEP dan voor minder kwetsbare werknemersgroepen. Specifiek in tijden van pandemieën, wanneer leiders zorg en aandacht tonen voor hun werknemers, helpen ze werknemers om een gevoel van controle op het werk te behouden, wat ervaringen van psychologische nood voorkomt.

Producten

Dit resultaten van dit project zijn verwerkt in internationale artikelen (nog in review), twee master thessisen, een factsheet, en een workshop voor bedrijven. De resultaten van dit project zijn ook terug te vinden op de website www.LEADhealthresearch.com.

Masterthesis Understanding the Effects of Leadership of Employee Well-being and The Mediating Role of Trust in the Leader

Masterthesis Understanding the Effects of Leadership on Emotional Exhaustion Focusing on Vulnerable Employees

Factheet Neuroticism and Locus of Control as Moderators of the Relationships of Charusmatic and Autocratic Leadership with Burnout

Workshop LEADhealth- How to successfully lead for better employee health?

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website