Projectomschrijving

Vraagstuk

Veel werknemers met een lage sociaaleconomische positie (SEP) ervaren gezondheidsproblemen als gevolg van een ongezonde leefstijl en fysiek zwaar werk. Gezondheidsbevorderende interventies bereiken deze werknemers vaak niet doordat interventies niet goed aansluiten bij de mogelijkheden en behoeftes van deze werknemers. Volgens de sectorinstituten en aangesloten bedrijven zijn er interventies nodig die zijn afgestemd op de situatie van deze werknemers. Citizen science is een 'bottom-up' aanpak waarvan is aangetoond dat die de leefstijl en gedrag van mensen met een lage SEP in achtergestelde wijken kan verbeteren. Om de gezondheidsinterventies beter te laten aansluiten bij de doelgroep is de Citizen Science aanpak gebruikt.

Onderzoek

De Citizen Science aanpak is uitgevoerd in een haven- en bouwbedrijf en geëvalueerd. Met deze aanpak zijn werknemers met een lage SEP en andere relevante stakeholders (zoals de werkgever) nauw betrokken bij alle stappen van onderzoek, zoals het ontwikkelen en implementeren en uitvoeren van gezondheidsinterventies.

Uitkomst

Uit gesprekken met werknemers, management, andere stakeholders en een pilot test, kwamen 3 basiselementen voor de toepassing van Citizen Science op de werkvloer naar voren: kennis en vaardigheden, sociale steun en cultuur binnen het bedrijf en bewustzijn over gezondheid. Uit vragenlijsten, interviews, dagboekjes en een poll kan geconcludeerd worden dat de Citizen Science aanpak in een bedrijfssetting in principe toepasbaar is en kan leiden tot een passend programma. Werknemers zijn positief over de aanpak en de mate van betrokkenheid. Blijvende aandacht voor betrokkenheid en een veilige cultuur zijn aandachtspunten.

Producten

Met dit onderzoek is een stappenplan ontwikkeld waarmee werkgevers met Citizen Science aan de slag kunnen om een passende gezondheidsinterventie op te stellen. Daarnaast zijn de onderzoeksresultaten verwerkt in wetenschappelijke publicaties en een presentatie.

"Stappenplan vitaliteitsbeleid mét en voor medewerkers"

Artikel "The contribution of work and lifestyle factors to socioeconomic inequalities in self-rated health - a systematic review"

Artikel "Adapting Citizen Science to Improve Health in an Occupational Setting: Preliminary Results of a Qualitative Study"

Artikel "Do overweight/obesity and low levels of leisure-time vigorous physical activity moderate the effect of occupational physical activity on self-rated health of construction workers?"

Presentatie "De toepassing van Citizen Science in interventies op de werkplek"

 

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website