Projectomschrijving

Vraagstuk

Werkenden met een lage sociaal economische positie (SEP) en een chronische ziekte hebben een minder goede ervaren gezondheid en een grotere kans op uitval uit werk. Gunstige werkfactoren zoals hoge sociale steun, hoge autonomie, lage werkdruk en lage emotionele en fysieke belasting maken het mogelijk dat werkenden met gezondheidsproblemen aan het werk kunnen blijven. Dragen gezond gedrag en goede werkomstandigheden bij aan een betere gezondheid bij werkenden met een chronische ziekte en een lage SEP? Hoe verschilt dit ten opzichte van werkenden met een hoge SEP en tussen verschillende chronische aandoeningen?

Onderzoek

In dit project is inzicht verkregen in welke mate werkomstandigheden en gezond gedrag bijdragen aan een verbetering van het werkvermogen en/of gezondheid en het verkleinen van kans op uitval uit werk bij werknemers met een chronische ziekte. Ook is gekeken of dit anders is voor werknemers met een chronische ziekte en een lage SEP ten opzichte van werknemers met een chronische ziekte en een hoge SEP. Om de onderzoeksvragen te beantwoorden is gebruik gemaakt van twee cohorten: het Lifelines Cohort en het STREAM cohort. Beide cohorten zijn gelinkt met data van  Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) over arbeidsstatus.

Uitkomst

Dit project laat zien dat ongezond gedrag en ongunstige arbeidsomstandigheden een rol spelen bij een verminderd werkvermogen, een slechtere gezondheid, en bij uitstroom uit werk bij werknemers met een chronische ziekte. Daarbij is geen duidelijk verschil te zien tussen opleidingsniveaus. Daarnaast vergroot een stapeling van ongezonde gedragingen of negatieve werkfactoren de kans op uitstroom uit betaald werk bij werknemers met een chronische ziekte. Of iemand uitvalt naar werkloosheid of arbeidsongeschiktheid is op individueel niveau niet goed te voorspellen, en kan daarom vooral gekeken worden naar de risico’s op populatieniveau.

Producten

Eindrapport

Infographic

Zie ook

Artikel - Invloed ongezond gedrag op vroegtijdig verlaten arbeidsmarkt bij chronisch zieken

Artikel - Hoe voorkom je uitval van chronisch zieken uit werk?

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website