Projectomschrijving

Vraagstuk

Bedrijven besteden steeds meer aandacht aan gezondheid en vitaliteit. Maar werknemers met een lage sociaaleconomische positie (SEP), die vaak een slechtere gezondheid hebben, doen daar minder aan mee dan werknemers met een hogere SEP. De initiatieven sluiten vaak niet goed aan bij de behoeften, de perspectieven en de cultuur van deze groep. Daarom staat in dit project het perspectief van werknemers met een lage SEP centraal en zijn landelijke belangengroepen betrokken geweest bij het leerproces over gezondheidsbevordering voor deze groep. Samen is er een benadering ontwikkeld die hier verbetering in probeert aan te brengen.

Werkwijze

Door aanwezig te zijn op de werkvloer en interviews met werknemers te doen, hebben we hun ervaringen met en perspectieven op gezondheid en werk in kaart gebracht en op basis daarvan hebben we gezamenlijk activiteiten bedacht en ontwikkeld die hierop aansluiten.


Uitkomst

Werknemers vinden gezondheid belangrijk en willen participeren als ze waardering krijgen en hun expertise wordt erkend. Om een etnografisch-participatieve aanpak succesvol te ontwikkelen is durven te experimenteren belangrijk.


Producten

De benadering wordt beschreven op de website www.gezondheidmetdewerkvloer.nl en in een handreiking. Daarnaast zijn de resultaten verwerkt in artikelen.

Handreiking Gezondheid met de Werkvloer

Artikel Sociaal Bestek

Artikel Podium voor Bio-ethiek

Plaat Gezondheid met de Werkvloer

 

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website