Projectomschrijving

Vraagstuk

Werkenden met een lage sociaaleconomische positie (SEP) zijn in vergelijking met de beroepsbevolking minder gezond, lopen meer risico’s op het werk en hebben minder vaak toegang tot bedrijfsgezondheidszorg. In dit project wordt een arbeidsgerelateerde interventie in de eerstelijns gezondheidzorg ontwikkeld en geïmplementeerd. Deze interventie is erop gericht om de psychische en lichamelijke gezondheid te verbeteren van werkenden met een lage SEP. De interventie bestaat uit drie onderdelen: vroeg-signalering, (preventieve) behandeling en afstemming met de bedrijfsgezondheidszorg. De effectiviteit van de afzonderlijke onderdelen op vermindering van arbeidsgerelateerde gezondheidsklachten is wetenschappelijk aangetoond; de gecombineerde toepassing ervan niet.

Onderzoek

De doorontwikkeling en implementatie van de interventie arbeidsgerelateerde zorg wordt onderzocht door middel van een actieonderzoek. Onderzoekers volgen de activiteiten binnen het gezondheidscentrum en koppelen resultaten tussentijds terug aan betrokkenen. Er zullen metingen worden verricht bij professionals, werkenden en bedrijven op vier momenten en op verschillende manieren (kwantitatief en kwalitatief). Bevindingen van het actieonderzoek worden gebruikt voor de procesevaluatie. De procesevaluatie richt zich op het onderzoeken van de begunstigende factoren en belemmeringen voor de doorontwikkeling en implementatie op het niveau van de zorgverleners (professionals in de eerstelijns zorg), ontvangers (werkenden), de werkomgeving (bedrijven) en (andere) financiële betrokkenen (zorgverzekeraars). Het doel is dat professionals de bevindingen van de procesevaluatie gebruiken om de interventie te verbeteren.

Uitkomst

Met de interventie kunnen huisartsen gezondheidsklachten die verband houden met het werk vanaf een vroeg stadium ontdekken en behandelen. Hierdoor kan worden voorkomen dat deze gezondheidsklachten groter worden. Bovendien biedt de interventie de mogelijkheid om een onafhankelijke arbeidsarts om advies te vragen. Het project zal resulteren in onder andere een interventieprotocol en handreiking voor bedrijfsgezondheidszorg in de eerste lijn.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website