Projectomschrijving

Vraagstuk

In Utrecht bestaan forse verschillen in de gezondheid van burgers uit verschillende wijken. De komende jaren zal het aantal inwoners flink toenemen. De “inbreiding” vindt vooral plaats in de wijken waar de gezondheid gemiddeld het laagst is. Wat betekent dit voor de inrichting van de leefomgeving, voor de band tussen oude en nieuwe wijkbewoners, en voor de gezondheid van (oudere) burgers.

Onderzoek

Wij bestuderen of veranderingen in de gebouwde en sociale omgeving leiden tot kleinere verschillen in gezondheid tussen wijken, door:
a) beter te begrijpen hoe deze veranderingen met elkaar samenhangen en leiden tot gezondheidsverschillen,
b) te experimenteren hoe de (beleving van de) omgeving gedetailleerd te meten, en
c) te inventariseren wat kansrijke mogelijkheden zijn de omgeving te veranderen.

(Verwachte) Uitkomst

De kennis uit dit project wordt samengebracht in een kennisagenda, waarmee Utrecht wil doorgaan via aanpassingen in de leefomgeving de gezondheid te bevorderen en gezondheidsverschillen te verkleinen.

Producten

Verslagen van de startbijeenkomst (9 oktober 2018), 2e leernetwerkbijeenkomst (29 januari 2019), 3e leernetwerkbijeenkomst (3 juli 2019) en 4e leernetwerkbijeenkomst (27 januari 2020)
Posterpitch IGLO leernetwerkbijeenkomst 27 januari

Poster realist review over sociaal renoveren
Powerpoint presentatie sociaal renoveren

Bekijk dit project in het hoofdstuk Maak ruimte voor gezondheid in de catalogus ‘Dit zijn de voorlopige resultaten van de 35 projecten Gezonde wijk en leefomgeving’ (juni 2020)

Benieuwd naar de resultaten van fase 1 van dit project? Bekijk de resultaten en de kennisagenda hier.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website