Projectomschrijving

Vraagstuk

Binnen de drie sociale teams in Gouda zijn Sociaal Makelaars werkzaam. Zij verbinden vraag en aanbod in de wijk met elkaar. Het gaat daarbij om het ondersteunen van burgerinitiatieven en om behoeften van kwetsbare burgers op het aanbod van zorg en welzijn in de wijken af te stemmen. De functie van Sociaal Makelaar is relatief nieuw.

Onderzoek

In het onderzoek getiteld "The Social Connector as linkage between care, welfare and active citizenship" is de functie ‘sociaal makelaar’ onderzocht. Dit onderzoek betrof een zogenaamd ‘Participatief Actie-onderzoek’, waarin leren van en in de praktijk in een cyclisch proces van observeren, reflecteren, verbeteren en toepassen centraal staat.

Uitkomst

Als resultaat is de ‘Handreiking Sociaal Makelaar, de verbinder tussen zorg, welzijn en wijkinitiatief’ gepresenteerd, een praktische handreiking voor gemeenten en professionals in het sociaal domein. De Handreiking maakt de toegevoegde waarde van de functie sociaal makelaar inzichtelijk en overdraagbaar.

Producten

Als resultaat heeft dit project een handreiking opgesteld.
Lees ook het Mediatorartikel Makelend door Gouda
Presentatie slotbijeenkomst
Persbericht gemeente Gouda: De Goudse Sociaal Makelaar: een vrije verbinder
Artikel Alles is Gezondheid: hoe een sociaal makelaar het onderzoek ervoer

Bekijk dit project in het hoofdstuk Wonen en leven in een gezonde wijk en omgeving in de catalogus ‘Dit zijn de voorlopige resultaten van de 35 projecten Gezonde wijk en leefomgeving’ (juni 2020)

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website