Projectomschrijving

Vraagstuk

Binnen de drie sociale teams in Gouda zijn Sociaal Makelaars werkzaam. Zij verbinden vraag en aanbod in de wijk met elkaar. Het gaat daarbij om het ondersteunen van burgerinitiatieven en om behoeften van kwetsbare burgers op het aanbod van zorg en welzijn in de wijken af te stemmen. De functie van Sociaal Makelaar is relatief nieuw.

Onderzoek

In het onderzoek getiteld "The Social Connector as linkage between care, welfare and active citizenship" is de functie ‘sociaal makelaar’ onderzocht. Dit onderzoek betrof een zogenaamd ‘Participatief Actie-onderzoek’, waarin leren van en in de praktijk in een cyclisch proces van observeren, reflecteren, verbeteren en toepassen centraal staat.

Uitkomst

Als resultaat is de ‘Handreiking Sociaal Makelaar, de verbinder tussen zorg, welzijn en wijkinitiatief’ gepresenteerd, een praktische handreiking voor gemeenten en professionals in het sociaal domein. De Handreiking maakt de toegevoegde waarde van de functie sociaal makelaar inzichtelijk en overdraagbaar.

Als resultaat heeft dit project een handreiking opgesteld.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website