Projectomschrijving

Vraagstuk

Om de zorg betaalbaar te houden, is de gezondheid van de bevolking essentieel. Om de gezondheid te behouden en gezondheidsverschillen tussen mensen te verkleinen, is betrokkenheid en input van inwoners belangrijk.

Onderzoek

Doel

Project SUCCESS (StUdying Conditions, output, and impact of Community engagement Strategies in Six Dutch regions) heeft als doel om inzicht te vergroten in hoe je inwoners succesvol kunt betrekken bij het plannen en implementeren van zorg en gezondheidsbeleid.

Methode

Een participatieve actiegerichte aanpak is toegepast. Interviews, werksessies, en observaties zijn uitgevoerd om gegevens te verzamelen. De realist evaluation-methode is gedurende het onderzoek gebruikt om inzicht te verkrijgen in wat werkt voor wie, wanneer, hoe en waarom.

Uitkomst

  • Negen leidende principes zijn gemaakt voor het succesvol betrekken van inwoners.
  • Inwoners en professionals denken anders over succesvolle inwonerparticipatie.
  • Verschillende kwetsbare groepen dienen op een andere manier betrokken te worden voor succesvolle inwonerparticipatie.

Producten

Inzichten gedeeld in praktische handvatten, werksessies en artikelen.

De Weger E., Van Vooren N., Luijkx K.L., et al (2018) “Achieving successful community engagement: A rapid realist review” BMC Health Services Research. 18-285
De Weger E., Van Vooren N., Drewes H.W., et al 2020. “Searching for new community engagement approaches in the Netherlands: A realist qualitative study. BMC Public Health; 20”: 508.
De Weger E., Raap S., Knibbe M., et al. 2018 “Empowering communities: drawing on evidence to build successful community engagement initiatives”. International Conference for Integrated Care.
De Weger E., Van Vooren N., Luijkx K., et al (2019) “Searching for new community engagement approaches in the Netherlands” International Social Theory Consortium".

Bekijk dit project in het hoofdstuk Wonen en leven in een gezonde wijk en omgeving in de catalogus ‘Dit zijn de voorlopige resultaten van de 35 projecten Gezonde wijk en leefomgeving’ (juni 2020)

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website