Projectomschrijving

Probleemstelling

In de regio Rivierenland wonen veel mensen met overgewicht. GGD en Gemeenten Culemborg, Tiel, Maasdriel en West Betuwe doen al veel om overgewicht te voorkomen. Zij ervaren hierbij echter twee problemen:

  • Hoe ontwikkelen we activiteiten op maat die aansluiten bij de behoeften, wensen en mogelijkheden van iedere gemeente?
  • Hoe betrekken we de lokale gemeenschap (inwoners, professionals en de verschillende beleidsterreinen van de gemeente), om het benodigde draagvlak en eigenaarschap van de gemeenschap te krijgen?

Aanpak

Om deze problemen aan te pakken is een samenwerkingsverband gevormd van GGD Gelderland Zuid, academische werkplaats publieke gezondheid AMPHI Integraal Gezondheidsbeleid, de Werkplaats Sociaal Domein Nijmegen (WSDN) en de 4 gemeenten. In Fase 1 van het project (oktober 2018-september 2019) leert het samenwerkingsverband hoe ze in co-creatie met inwoners en professionals voor iedere gemeente een goed plan Gezond Gewicht kunnen ontwerpen. Goed wil zeggen: het is integraal, gedegen en wordt gedragen door de gemeenschap. Na fase 1 is er voor iedere gemeente een goed plan.
In Fase 2 (2019-2022) helpt het samenwerkingsverband de lokale werkgroepen met het uitvoeren van de plannen. En steunen ze het samen leren door evaluatie en monitoring.

Producten

Tijdens de 1e leernetwerkbijeenkomst (29 maart 2019) stond dit project centraal. Bekijk hier de verslagen van alle leernetwerkbijeenkomsten van Aan de slag met preventie in uw gemeente.  

Bekijk dit project in het hoofdstuk Preventief gemeentebeleid in de catalogus ‘Dit zijn de voorlopige resultaten van de 35 projecten Gezonde wijk en leefomgeving’ (juni 2020)

Bekijk ook de film in deze publicatie: In beeld: zo werken lokale consortia aan kennis en inzicht voor preventief gemeentebeleid

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website