Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

KANSRIJK OPGROEIEN: MINDER SOCIAAL-ECONOMISCHE GEZONDHEIDSVERSCHILLEN DOOR INTEGRALE WIJKPROGRAMMERING; EEN EFFECT- & EVALUATIESTUDIE

 

Rotterdam wil met het programma ‘Kansrijk Opgroeien’ de sociaaleconomische gezondheidsverschillen bij de jeugd verminderen. Rotterdam doet dat samen met lokale partners (uit welzijn, jongerenwerk, gezondheid, onderwijs, sport, etc.) en vertegenwoordigers van wijkbewoners (ouders en jongeren). Het is een integrale aanpak waarin alle factoren die invloed hebben op gezondheidsverschillen aan bod komen. Het is wijkgericht, omdat alle wijken anders zijn. In de wijk kan de actieve deelname van lokale partners, ouders en jongeren goed worden georganiseerd.

 

Per wijk wordt samen met lokale partners en vertegenwoordigers van ouders en jongeren gekozen voor een optimale mix van effectieve aanpakken voor het gezond, veilig en kansrijk opgroeien van jeugdigen. Het programma maakt gebruik van een zorgvuldige methodiek. Het wordt in elke deelnemende wijk stapsgewijs ingevoerd. Het eerste onderdeel is het bespreken van alle beschikbare informatie en gegevens over een wijk met betrokkenen, waarna samen een plan van aanpak wordt gemaakt en uitgevoerd.

 

Een unieke mogelijkheid is dat lokale ‘filantropische investeerders’ (dat zijn stichtingen of organisaties die goede doelen ondersteunen) extra middelen kunnen geven om meer te bereiken bij het verkleinen van de gezondheidsverschillen.

 

‘Kansrijk Opgroeien’ wordt in samenwerking met het Nederlands Jeugd Instituut (NJI) ontwikkeld. Het NJI verzorgt de handleiding en training voor de deelnemers in de wijken. Gemeente Rotterdam en haar samenwerkingspartners willen weten of het programma ‘Kansrijk Opgroeien’ werkt om de sociaaleconomische gezondheidsverschillen te verkleinen. Daarom is door een brede groep samenwerkende partijen dit projectvoorstel geschreven.

 

Dit project is een effect- en evaluatieonderzoek naar het programma ‘Kansrijk Opgroeien’. Welke onderdelen van het programma zijn wel of niet werkzaam zijn en waarom? Met deze informatie kan het programma en de uitvoering ervan in de wijken worden verbeterd. In de studie betrekken we lokale samenwerkingspartners en vertegenwoordigers van ouders en jongeren vanaf het begin. We zorgen voor een brede verspreiding van de uitkomsten van het project. De resultaten zullen in de toekomst in heel Nederland kunnen worden toegepast.

 

Het onderzoek maakt gebruik van een brede mix van onderzoeksmethoden. Met zogenaamd ‘kwalitatief’ onderzoek worden de meningen en ervaringen van alle betrokkenen beschreven. Met zogenaamd ‘kwantitatief’ onderzoek wordt met behulp van enquêtes, getallen en statistieken onderzocht of het programma effectief is. Dat wil zeggen of het werkt en of de gezondheidsverschillen worden verminderd.

 

Elke stap in het proces van het programma ‘Kansrijk Opgroeien’ wordt beschreven en onderzocht. Dat doen we met een zogenaamd ‘logisch model’. Dat is een hulpmiddel waarbij de stappen van ‘Kansrijk Opgroeien’ worden geordend van het allereerste begin (aan de linkerkant) tot de uiteindelijke uitkomsten aan de rechterkant (zie figuur 2 in de bijlage). Van links naar rechts zijn de 5 stappen die we beschrijven en onderzoeken:

 

1. De bronnen die ter beschikking staan (dat heet ‘assets’; voorbeelden zijn de informatie over de wijk, en de beschikbare ondersteuning, expertise, partners, financiën en coördinatie)

2. De beschikbare hulpmiddelen (dat heet ‘input’; zoals effectieve en veelbelovende interventies)

3. De daadwerkelijke inzet van hulpmiddelen (dat heet ‘output’; zoals de gekozen en gebruikte combinatie van interventies)

4. De tussentijdse uitkomsten (zoals verbetering van de risicofactoren en de toename van de beschermende factoren)

5. De uiteindelijke uitkomsten (zoals de vermindering van de verschillen in gezondheid, en de verbetering van de gezondheid, veiligheid en talentontwikkeling van de jeugd)

 

Aan het project doen drie gebieden in Rotterdam mee: Charlois, Noord en Hillegersberg-Schiebroek. In elk stadgebied wordt één wijk gekozen waar het programma ‘Kansrijke wijken’ volledig wordt ingevoerd

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website