Projectomschrijving

Vraagstuk

In de proeftuin Blauwe Zorg wordt een pilot uitgevoerd in 4 Maastrichtse buurten met een lage sociaaleconomische status. De aanpak kent 3 bouwstenen:

  • Burger aan zet: intrinsieke motivatie van burgers is leidend
  • Professional aan zet: professionele vrijheid van zorg- en dienstverleners
  • Financiële schotten tussen het gemeentelijke zorg en de zorgverzekeraar wegnemen

Onderzoek

Onderzocht wordt wat de effecten zijn van de aanpak op de ervaren gezondheid van de inwoners van de buurten en welke verschuivingen in financiële bestedingen plaatsvinden. Met een procesevaluatie wordt onderzocht hoe de toepassing van positieve gezondheid bijdraagt aan de verbetering van de kwaliteit van leven, hoe de samenwerking op ieder organisatieniveau verloopt, hoe de dienst- en zorgverlening verandert en hoe het samenbrengen van budgetten verloopt.

Verwachte uitkomst

Doel is het in gang zetten van een beweging vanuit positieve gezondheid waardoor de levenskwaliteit van bewoners verbetert en gezondheidsverschillen afnemen.

Producten

Projectwebsite: Blauwezorg.nl
Resultaten Citizen Science (de Gezondheidsambassadeurs 2018/2019)
Factsheet Citizen Science GGD Zuid-Limburg
Artikel Your Coach Nextdoor
Artikel design in BMC Public HealthKrantenartikel ‘Dagblad de Limburger’ Positief denken, actief meedoen

Bekijk dit project in het hoofdstuk Wonen en leven in een gezonde wijk en omgeving in de catalogus ‘Dit zijn de voorlopige resultaten van de 35 projecten Gezonde wijk en leefomgeving’ (juni 2020)

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website