Projectomschrijving

Vraagstuk

In dit onderzoek hebben we de wensen en behoeften m.b.t. het groen in de buurt van bewoners uit buurten met een lage sociaal economische status onderzocht en bekeken of dit verschilt van bewoners uit hoge SES-wijken en professionals.

Onderzoek

De beleving van groen als aspect voor positieve gezondheid is bij de bevolking veel breder dan gedacht. Bovendien is nu duidelijk dat groen als activiteit bevorderend aspect ingepast moet worden in de ruimtelijke ordening, vooral in de armere, lagere sociaaleconomische buurten. Tot rust komen, bewegen en het bevorderen van sociale cohesie zijn belangrijke componenten volgens inwoners. Belangrijkste activiteiten in het groen zijn voor de hogere SES-bewoners meer ontspannen en bewegen; lagere SES inwoners neigen meer naar sociale activiteiten.

Uitkomst

Bewoners van verschillende wijken in de drie onderzochte steden vinden veel van de genoemde kenmerken van groen belangrijk of zeer belangrijk. Professionals vinden grootte en nabijheid van groen erg belangrijk; bewoners meer schoonheid, onderhoud en veiligheid. Ideeën van gemeenten over het toepassen van groen komen niet altijd overeenkomen met de perceptie en wensen over groen van bewoners.

De conclusie is dat de gezondheid bij zowel hoge als lage SES bewoners bevorderd kan worden bij inrichting van de buurten die rekening houdt de wensen van de bewoners. De inwoners hebben inzicht welke kenmerken en activiteiten bijdragen aan een positieve gezondheid.

Producten

Lees ook het interview over Groen in de wijk met Peter van den Hazel
Projectwebsite: Groeneleefomgeving.nl 
GGDGHOR Netwerksymposium ‘Cool Groen’

Bekijk dit project in het hoofdstuk Wonen en leven in een gezonde wijk en omgeving in de catalogus ‘Dit zijn de voorlopige resultaten van de 35 projecten Gezonde wijk en leefomgeving’ (juni 2020)

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website