Projectomschrijving

Vraagstuk

De Groninger Healthy Ageing draait om: Actief Burgerschap, Bereikbaar Groen, Actief ontspannen, Gezond verplaatsen, Gezond bouwen en Gezonde voeding. Deze kernwaarden zijn leidend in alle beleidsprogramma’s. De aanpak moet leiden tot het vergroten van sociale participatie, de toegankelijkheid tot zorg en services, het vervullen van behoeften en uiteindelijk de positieve gezondheid van burgers.

Onderzoek

Het onderzoek in de pilotwijk Selwerd kent drie doelen: (a) Het identificeren van wijkinterventies die positieve gezondheid beïnvloeden, dit is een longitudinale studie van meerdere wijken; (b) Inzicht vergroten in hoe initiatieven zoals een Wijkbedrijf, waar bewoners elkaar ontmoeten en activiteiten opzetten, sociale netwerken en participatie in een wijk en de toegang tot zorg bevorderen; (c) Inzicht verkrijgen in hoe segmentatie van bewoners op basis van zelfredzaamheid en het gezamenlijk ontwikkelen van modules bijdragen aan minder fragmentatie en meer gepersonaliseerde en effectieve zorg.

Producten

Bekijk dit project in het hoofdstuk Sociaal economische gezondheidsverschillen: lokale aanpak en verklarend onderzoek in de catalogus ‘Dit zijn de voorlopige resultaten van de 35 projecten Gezonde wijk en leefomgeving’ (juni 2020)

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website