Projectomschrijving

Vraagstuk

Door het  decentralisatiebeleid van de overheid worden taken en verantwoordelijkheden van de kleinere  plattelandsgemeenten belangrijker en veelomvattender. Zo betekent de invoering van de  Omgevingswet dat ook deze gemeenten een lokale omgevingsvisie moeten ontwikkelen waaraan omgevingsplannen moeten worden getoetst. Werken aan een gezonde en veilige leefomgeving is één  van de belangrijkste uitganspunten daarbij. Het RIVM brengt de GO! methode in: een werkwijze om integraal aan een gezondere leefomgeving te werken.

Onderzoek

GO! is een methode om stapsgewijs kansen voor een gezondere inrichting van de leefomgeving samen met burgers en andere belanghebbenden te identificeren, te prioriteren, te implementeren en te evalueren. GO! maakt gebruik van een mix van beschikbare kwantitatieve informatie en informatie van bewoners (verhalen gekoppeld aan de plattegrond van hun eigen dorpen). Het consortium wil graag de uitdaging aangaan om met haar gebundelde kennis van beleid, praktijk en onderzoek deze methode voor het eerst in landelijk gebied in te zetten, zodat gemeenten en haar bewoners zelf de noodzakelijke kennis en vaardigheden kunnen ontwikkelen en toepassen om duurzaam aan een gezondere fysieke inrichting van hun eigen gemeenten te kunnen werken.

Uitkomst

Het vormen van een regionaal consortium en het maken van een regionale kennisagenda op het thema: gezonde fysieke inrichting van de lokale leefomgeving. Wij verwachten gezondheidsimpact door de uitvoering van combinaties van evidence based maatregelen in de dorpen op thema’s die daarvoor door bewoners en andere betrokkenen als belangrijk zijn benoemd.

Kennisagenda GO! Noord

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website