Projectomschrijving

Vraagstuk

Lokaal-integraal beleid en praktijk is nodig om gezondheidsverschillen in de wijk aan te pakken en burgerparticipatie te bevorderen. Veenendaal en Arnhem hebben een integrale aanpak. Onderdeel hiervan zijn zorg-beweeg initiatieven waarin burgers begeleid worden in het gaan en blijven bewegen in wijken met gezondheidsachterstanden.

Onderzoek

Op basis van gesprekken met beleidsmakers, professionals en burgers wordt in dit project onderzoek gedaan naar:

  1. de impact van participatie van burgers in zorg-beweeg initiatieven,
  2. werkzame elementen in beleid en praktijk,
  3. de maatschappelijke baten en kosten en
  4. een alternatief bekostigingsmodel.

Verwachte uitkomst

In het onderzoek worden acties en uitkomsten op het niveau van de gemeente, van de sport en beweeginitiatieven en burgers gefaciliteerd en geëvalueerd samen met alle betrokkenen. Het project is mogelijk door de inzet van ruim 20 organisaties: gemeenten, zorgverzekeraars, beweegcentra, burgers. Zij dragen ook bij aan het verspreiden van de resultaten.

Producten

Factsheet eerste resultaten X-Fittt 2.0
Beschrijving en handleiding X-Fittt 2.0 in interventie data base Kenniscentrum Sport
Erkenning X-Fittt 2.0 – ZonMw Nieuwsbericht
Loket Gezond Leven – interventie database

Bekijk dit project in het hoofdstuk Wonen en leven in een gezonde wijk en omgeving in de catalogus ‘Dit zijn de voorlopige resultaten van de 35 projecten Gezonde wijk en leefomgeving’ (juni 2020)

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website