Projectomschrijving

Probleemstelling

De gemeenten Edam-Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Wormerland en Zaanstad gaan hun integrale gezondheidsbeleid gericht op gezond gewicht versterken. Samen met GGD Zaanstreek-Waterland, Academische werkplaats Jeugd & Gezondheid VUmc, werkplaats Sociaal domein A’dam, Huisartsenzorg ZW en VU A’dam werken ze de komende vier jaar aan een gezonde leefomgeving voor een gezonde jeugd. De integrale JOGG-aanpak in Zaanstad dient hierbij als voorbeeld.

Aanpak

Het bereiken van gezinnen met lage gezondheidsvaardigheden vraagt om een aanpak met aandacht voor het hele systeem rond een gezin en passende ondersteuning. Ook samenwerking tussen professionals uit meerdere domeinen is van belang. De deelnemende gemeentes maken hiertoe eerst elk een plan op maat. De plannen bevatten interventies om de leefomgeving gezonder te maken en een ketenaanpak om kinderen met overgewicht en hun ouders passende ondersteuning te bieden. Betrokkenheid van inwoners is essentieel in elke fase om de aanpak te blijven verbeteren. Deelname aan de leerkring zorgt voor uitwisseling van kennis en ervaring tussen de partners en andere projecten.

Producten

Position paper Kind naar Gezonder Gewicht

Dit project kwam aan bod in deze ZonMw-publicaties:

Tijdens de 5e leernetwerkbijeenkomst (2 november 2021) stond dit project centraal. Bekijk hier de verslagen van alle leernetwerkbijeenkomsten van Aan de slag met preventie in uw gemeente.  

Bekijk dit project in het hoofdstuk Preventief gemeentebeleid in de catalogus ‘Dit zijn de voorlopige resultaten van de 35 projecten Gezonde wijk en leefomgeving’ (juni 2020)

Bekijk ook de film in deze publicatie: In beeld: zo werken lokale consortia aan kennis en inzicht voor preventief gemeentebeleid

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website