Projectomschrijving

Vraagstuk

Sociale wijkondernemingen, waar wijkbewoners elkaar ontmoeten en werkervaring opdoen, ontwikkelen in Arnhem samen met wijkbewoners initiatieven om hun wijk fysiek en sociaal aantrekkelijker te maken. Kern van de integrale aanpak van sociale wijkondernemingen is dat wijkbewoners actief en gezonder worden en daarin zelf keuzes maken.

Onderzoek

Samen met de WUR onderzoekt de gemeente Arnhem vier jaar lang wat de effecten op gezondheid van de inwoners en leefbaarheid van de wijk zijn en wat de succes- of faalfactoren van de wijkondernemingen zijn. De onderzoekers nemen vragenlijsten af bij bewoners, initiatiefnemers en wijkteam-medewerkers om helder te krijgen hoe en waarom inwoners wel of niet actief worden, welke betekenis dit voor hen heeft en hoe dit bijdraagt aan gezondheid. Ook wordt onderzocht hoe de aanpak van de wijkondernemingen en het gemeentebeleid beter op elkaar aansluiten. Tot slot organiseert de gemeente bijeenkomsten om andere wijken en steden te inspireren en van elkaar te leren.

Producten

Eigen website: Zin in de wijk

Presentaties van de eerste rapportages per wijkinitiatief over de uitkomsten van de eerste ronde aan vragenlijsten en interviews en presentaties van de wijksurveys.

Bekijk dit project in het hoofdstuk Sociaal economische gezondheidsverschillen: lokale aanpak en verklarend onderzoek in de catalogus ‘Dit zijn de voorlopige resultaten van de 35 projecten Gezonde wijk en leefomgeving’ (juni 2020)

Presentatie over de impact van Corona op deelnemers bij drie van de sociale wijkondernemingen.

Alternatieven voor koffiedrinken tijdens Coronatijd

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website