Projectomschrijving

Probleemstelling

In Drenthe kampen inwoners, meer dan gemiddeld in Nederland, met gezondheidsrisico’s en –problemen. Drenten roken meer, drinken vaker alcohol en hebben meer last van overgewicht. Bovendien zijn er grote gezondheidsverschillen en is er sprake van vergrijzing.

Aanpak

De Drentse gemeenten gaan daarom stevig inzetten op een integrale aanpak van preventie gericht op de gezondheid van hun inwoners. Hierbij werken zij samen met GGD Drenthe, SportDrenthe, CMO STAMM, de Werkplaats Sociaal Domein Noord en de Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Noord-Nederland. In de eerste fase van het project brengt het samenwerkingsverband de lokale gezondheidssituatie en huidige preventieaanpak samen met inwoners en andere stakeholders in kaart via gezondheidsprofielen. Op basis van de resultaten wordt per gemeente een plan van aanpak opgesteld. Deze wordt in de tweede fase van het project uitgevoerd. Het samenwerkingsverband zet binnen het project sterk in op het uitwisselen van kennis en ervaringen en samen leren.

Producten

Nieuwsbrief Aan de slag met preventie in Drentse gemeenten nr. 5 - augustus 2020

Dit project kwam aan bod in deze ZonMw-publicaties:

Tijdens de 2e leernetwerkbijeenkomst (27 november 2019) stond dit project centraal. Bekijk hier de verslagen van alle leernetwerkbijeenkomsten van Aan de slag met preventie in uw gemeente.   

Bekijk dit project in het hoofdstuk Preventief gemeentebeleid in de catalogus ‘Dit zijn de voorlopige resultaten van de 35 projecten Gezonde wijk en leefomgeving’ (juni 2020)

Bekijk ook de film in deze publicatie: In beeld: zo werken lokale consortia aan kennis en inzicht voor preventief gemeentebeleid

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website