Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Om ouderen te ondersteunen om zo lang mogelijk zelfstandig thuis te wonen is een online wijkplatform ontwikkeld in Heerlen. Dit gebeurde samen met ouderen- en buurtorganisaties. Dit ‘Internet’ platform biedt in de vorm van apps o.a. informatie over buurtactiviteiten, elkaar hulp vragen en bieden en ideeën voor nieuwe activiteiten (bijvoorbeeld samen wandelen en eten). Uiteindelijk is het niet gelukt om dit platform echt van de grond te krijgen. Nader onderzoek bij verschillende groepen ouderen en vergelijkbare initiatieven in het land leert dat diverse factoren op dit moment nog een succesvolle implementatie in de weg staan. Dat betreft o.a. het gebruiksgemak van ‘de techniek’, onvoldoende commitment van de betrokken partijen (waaronder zorg- en welzijnsorganisaties), en onduidelijkheid over de regie en het eigenaarschap van het platform. Aan deze belemmeringen moet eerst gewerkt worden alvorens nieuwe initiatieven op dit terrein opgestart worden.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Om ouderen te ondersteunen om zo lang mogelijk zelfstandig thuis te wonen is een online wijkplatform ontwikkeld in Heerlen. Dit gebeurde samen met ouderen- en buurtorganisaties. Dit ‘Internet’ platform biedt in de vorm van apps o.a. informatie over buurtactiviteiten, elkaar hulp vragen en bieden en ideeën voor nieuwe activiteiten (bijvoorbeeld samen wandelen en eten). Uiteindelijk is het niet gelukt om dit platform echt van de grond te krijgen. Nader onderzoek bij verschillende groepen ouderen en vergelijkbare initiatieven in het land leert dat diverse factoren op dit moment nog een succesvolle implementatie in de weg staan. Dat betreft o.a. het gebruiksgemak van ‘de techniek’, onvoldoende commitment van de betrokken partijen (waaronder zorg- en welzijnsorganisaties), en onduidelijkheid over de regie en het eigenaarschap van het platform. Aan deze belemmeringen moet eerst gewerkt worden alvorens nieuwe initiatieven op dit terrein opgestart worden.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Older people prefer to stay at home, independently and active in their own environment. Information and communication technology can support them in accomplishing these goals. This is challenging though, as part of them is not familiar yet with computers and the internet. We introduce a community ICT platform in Heerlen, a city with a highly ageing population, in close collaboration with older persons and other active citizens. This platform offers by means of simple and clear apps a.o. a market place for mutual services, community information, access to professional services, and possibilities to set up new community (e.g. walking and dinner) activities. A process evaluation will be conducted to study the use of the ICT platform by older persons and their experiences (aged 65+, 15 client situations). An impact evaluation will be used to study its impact on their independent functioning, social contacts and involvement in community activities over a 12 months period (n=100).

 

Samenvatting (in Dutch)

 

Ouderen willen zo lang mogelijk zelfredzaam en actief blijven in hun eigen leefomgeving. Technologie kan dit ondersteunen, maar dit is een spannende uitdaging omdat niet alle ouderen vertrouwd zijn met internet en computers. In dit project gaan we samen met ouderen- en buurtorganisaties een digitaal wijkportaal inrichten voor ouderen en andere wijkbewoners in Heerlen.

Dit computerportaal biedt in de vorm van eenvoudige en eenduidige apps mogelijkheden om o.a. vraag en aanbod van onderlinge diensten te regelen, informatie van de gemeente en verenigingen beschikbaar te maken, en activiteiten op te starten (bijvoorbeeld samen wandelen en eten). In het project wordt bekeken op welke wijze ouderen (65-85 jaar) en hun naasten dit platform gaan gebruiken en hoe zij dit ervaren. Dit gebeurt bij 15 ouderen. Daarnaast wordt bij 100 ouderen gevolgd welke invloed zo’n platform in de loop van de tijd heeft op hun functioneren, sociale contacten en actieve betrokkenheid bij de buurt.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website